Kaatsvereniging Us Keatsen

Wedstrijdverslagen

 1. Ledenpartij | 31 mei 2015

  Geslaagde gecombineerde jeugd- en senior ledenpartij   Voor het eerst was er gekozen voor een gezamenlijke ledenwedstrijd met zowel jeugd als senior leden tegelijk in actie. Waar bij de jeugd een geweldige opkomst was met maar liefst 21 fanatieke jeugdkaatsers, viel de opkomst met 12 deelnemers bij de senioren toch ietwat tegen. De jeugd was verdeeld in een viertal klassen waa...

 2. Prijzen voor Akkrum bij Dorpenpartij in Heerenveen | 23 mei 2015

  Op 23 mei j.l. organiseerde de Pompebledden in Heerenveen de Dorpenpartij. Akkrum was met drie parturen vertegenwoordigd. In de A-klasse behaalden Sjoerd Boonstra, Jehannes Gietema en Gerard Lok de tweede plaats, in de B-klasse ging de tweede prijs naar Johan Arendz, Maurice Brenkman en Arnold Swiersema. Johan Binnema, Tamara Ziengs en Willem Ziengs vielen in de A-klasse net bu...

 3. KNKB-wedstrijd meisjes | 12 juli 2014

  Geslaagde vrije formatie wedstrijd voor de meisjes in Akkrum, met 8 partuur op de lijst. De winnaars waren Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra, in de finale werden Rixt Keuning, Marije Jonker en Mintje Meintema met 5-3 6-6 verslagen. Een verdiende winnaar met maar slecht 5 tegeneersten in 3 partijen. In de verliezerronde bleken Leentsje Bootsma, Jildou Jansen en Ineke van der Ploeg ...

 4. Uitslag KNKB-wedstrijd jongens | 12 juli 2014

  Uit een mooie lijst van 16 paruren op de jongens vrije formatie wedstrijd in Akkrum werd het partuur van Roel Pieter de Jong, Dirjan Bouma en Marco de Groot de verdiende winnaar. In de finale Wiebe Dijkstra, Nick Leistra en Kevin Jordi Hiemstra niet tegen de winnaars opgewassen ; 5-2 6-2. Derde prijzen waren er voor het partuur van Gerrit Winkel, Mark Jan Ykema en het partuur Tycho de Groot , Djur...

 5. Uitslag federatiepartij | 21 juni 2014

  Welpen meisjes 1 Nadja R. Moufakkir, Reduzum, Nina v.d. Meer, Raerd 2 Sanne van Vilsteren, Raerd, Femke Wijnstra, Reduzum 3 Nora Zijlstra, Reduzum, Nynke v.d. Velde, Raerd Welpen jongens Winnaarsronde 1 Jelmer F. Drijfhout, Raerd, Heiko Zijlstra, Akkrum 2 Folkert Boersma, Reduzum, Merijn Boonstra, Grou Verliezersronde 1 Tjerk Kamstra, Grou, Sybrand Veldhuis, Raerd 2...

 6. Uitslag afdelingsfederatiepartij | 20 juni 2014

  Welpen meisjes 1 Jirnsum: Janna Posthumus, Senna Keulen, Foke Jil Bakker 2 Raerd: Nynke v.d. Velde, Sigrid Timersma, Sanne van Vilsteren Welpen jongens Winnaarsronde 1 Huizum: Mark Alkema, Anne Dieuwke Dijkstra, Rein Breuker 2 Jirnsum: Doede v.d. Weide, Robin v.d. Velde, Bjorn Terra 3 Reduzum: Folkert Bergsma, Leon Sjoerdsma, Simon S. Zijlstra Verliezersronde 1 Akkru...

 7. Uitslag merkepartij | 29 juni 2014

  Jeugd A 1             Hedser Zijlstra 2             Jelte-Jan Steensma en Heiko Zijlstra Jeugd B 1             Riccardo Groen en RIxt v.d. Meer 2          ...

Pagina's