Kaatsveld De Oanrin in Akkrum vormde op donderdag 13 augustus 2015 voor de eerste keer het decor voor de Keats-off bij de dames voor het laatste en 12de ticket voor de Frouljus PC voor woensdag 19 augustus aanstaande in Weidum. Het waren prachtige weersomstandigheden: het zonnetje scheen en de temperatuur was goed; er stond alleen een harde wind dwars op de arena. Het werd een prachtige kaatsmiddag met veel publiek op de banken om de arena. Zelfs diverse damesparturen die zich al hadden geplaatst kwamen een kijkje nemen bij dit evenement. Het is de eerste keer dat deze keats-off voor de dames werd gehouden; bij de heren is dit al gebruikelijk. De nummers 12 t/m 15  gingen strijden om een ticket voor Weidum en de winnaars komen ook in actie tijdens de Generale Frouljus PC in Akkrum op zondag 16 augustus 2015. Kaatsvereniging Us Keatsen had de organisatie van de eerste keats-off in handen en kan terugkijken op een geslaagd evenement. Mooi weer, veel publiek en spannende wedstrijden. Voordat de dames de arena betraden om 17.00 uur werd er eerst geloot door de dames zelf op volgorde van de ranking. Om half vijf mochten Michelle Bruinsma, Riska Bouma en Idske Zijlstra als eerste. Zij staan 12de in de ranking en trokken nummer 2. Zij werden op de voet gevolgd door partuur Hendrieke van der Schoot, Melissa Rianne Hiemstra en Mirjam Beeksma, de nummer 13. Zij wisten lotnummer 1 te trekken en waren daarmee gekoppeld aan partuur Michelle Bruinsma.

De 3e vrije formatie die een lootje mocht trekken, bestond uit de nummer 14 van de ranking, Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Annelien Broersma. Zij kwamen uit op positie 4 en kwamen daarmee automatisch tegenover Nelie Steenstra, Marie Jetske Lettinga en Anouk Tolsma te staan. Zij haalden het laatste lootje uit de schaal en dat bleek inderdaad nummer 3 te zijn. De wedstrijdleiding was deze donderdagmiddag in handen van de heer S. Hiemstra uit Easterein. Hij gaf om klokslag 17.00 uur de opdracht aan de beide beginnende opslagers Hendrieke en Nelie om de eerste ballen naar het perk te brengen, zodat de keats-off van start was. Het werd een zeer spannende keats-off met veel eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden.

De formatie van Hendrieke van der Schoot, Melissa Rianne Hiemstra en Mirjam Beeksma kwamen in actie tegen Michelle Bruinsma, Riska Bouma en Idske Zijlstra. Het werd een prachtige confrontatie. Het openingseerst dient gelijk al op de 6-6 te worden beslist als ditmaal Hendrieke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst. Daarmee komt het eerste bordje in handen van partuur Michelle. Beide formaties zijn goed van start gegaan aan deze keats-off want ook het 2de op rij verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is wederom Hendrieke die de klus mag klaren en ditmaal heeft zij wel resultaat: zij brengt de stand weer in evenwicht als zij het perk van Riska en Idske met lege handen achterlaat. Het lijkt er op dat Hendrieke, Melissa en Mirjam de touwtjes even naar zich toe weten te trekken als zij gelijk de leiding weten over te nemen door wederom een prachtige zitbal van Hendrieke op de 1-1 6-2. De formatie van Michelle probeert het wel, maar lijkt maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en ziet de achterstand verder en verder oplopen als ditmaal Mirjam die met Hendrieke even van opslag is geruild, het perk van Riska en Idske kansloos laat op de 2-1 6-4. Het zijn 2 formaties die zeer aan elkaar gewaagd blijken te zijn. In het volgende verkaatste eerst houden zij de telegraaf weer in balans tot aan de 6-6. Als Michelle er in het tussenspel zeer goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-6 weet zij de achterstand te verkleinen tot 3-2. Het evenwicht keert zelfs terug in deze wedstrijd als in een wederom zeer zwaar bevochten eerst Hendrieke het vizier niet op scherp heeft staan op de 3-2 6-6 en de bal buiten de perklijnen doet belanden. Daarmee verschijnt er ook een 3de eerst aan de zijde van partuur Michelle. Het belooft dan een zeer mooie strijd te gaan worden, maar het belangrijke zevende eerst komt in handen van Hendrieke en haar maten als zij Idske tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-3 6-4. Het lijkt erop dat de beste papieren om de finale van deze 1ste keats-off te bereiken in handen komen van partuur Hendrieke als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken door een buitenslag van Michelle op de 4-3 6-2. Spanning blijft er volop in de verkaatste eersten: voor de 5de keer weet de telegraaf de 6-6 te bereiken. Als Hendrieke er wederom niet in slaagt om de bal binnen het perk te houden op de 5-3 6-6 keert de spanning terug. Michelle, Riska en Idske slagen er echter niet meer in om de aansluiting te herstellen en moeten helaas voor hen tot de conclusie komen dat zij niet naar Weidum gaan als Melissa de winst veilig weet te stellen met een passeerslag van de kaats op de 5-4 6-4.

Wie de tegenstandsters worden moet gaan blijken uit de 2de confrontatie waarin Nelie Steenstra samen met Marie Jetske Lettinga en Anouk Tolsma tegenover Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Annelien Broersma staat. Het beloofde net zo´n mooi strijd te gaan worden als de eerste, want ook hier diende gelijk een eerst op de 6-6 te worden beslist. Als Tineke het vizier niet helemaal op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt, neemt partuur Nelie de leiding. Het is Annalien die vervolgens weer heel snel het evenwicht herstelt als zij de boven weet te vinden op de 1-0 4-6. Zij slaagt er echter niet in om met haar maten de leiding over te nemen. Het is Marie Jetske die er in het tussen spel zeer goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 6-2 en daarmee haar partuur voor de 2de keer op voorsprong weet te zetten. Tineke, Esther en Annalien proberen gelijk weer aan te sluiten, maar zien de achterstand groeien als ditmaal de opslagbal van Tineke te veel vaart mee krijgt en over het perk heen vliegt. Zij ziet haar bal op de 2-1 6-6 te ver doorschieten en daarmee neemt partuur Nelie een 3-1 voorsprong. Het begin van deze strijd is duidelijk voor Nelie, Marie Jetske en Anouk: zij hebben het initiatief en weten het verschil nog groter te maken als Nelie het perk van Esther met lege handen achter laat op de 3-1 6-2 en een zitbal weet te plaatsen. Tineke weigert samen met Esther en Annelien de handdoek te gooien en knokt zich terug als Annelien de boven weet te vinden op de 4-1 4-6. Zij verkleint daarmee de achterstand tot een spel. De spanning loopt vervolgens nog verder op als in het zeer zwaar bevochten zevende eerst van deze partij Tineke een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-2 6-6 en daarmee de achterstand terug weet te brengen tot een eerst. Wat Nelie, Marie Jetske en Aouk ook proberen, zij zijn op dat moment de grip op de wedstrijd kwijt en zien het evenwicht terugkeren als Tineke haar taak als opslager goed voor haar rekening neemt. Zij weet voor de 2de keer op rij het perk van Marie Jetske en Nelie met lege handen achter te laten op de 4-3 4-6. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagd en geven elkaar geen centimeter ruimte en knokken om elke 2 punten aan de telegraaf. Via een snel verkaatst eerst weet Tineke met haar maten als eerste het 5de eerst binnen te halen als zij de kaats weet te behouden op de 4-4 0-6. De strijd is echter verre van gestreden want Nelie, Marie Jetske en Anouk gooien nog een keer de boel om. Marie Jetske staat haar plekje in het perk af aan Anouk en dat lijkt even resultaat op te leveren, want in het daarop verkaatste eerst verschijnt wederom de 6-6. Het is fantastisch retourwerk tot in het perk van Nelie, die haar partuur langszij brengt op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen: wie gaat er als 2de naar de finale van deze 1ste keats-off bij de dames? Het zijn uiteindelijk Tineke, Esther en Annelien die aan het langste eind trekken door goed werk van Annelien zij weet de bal voor de kaats te keren op de 5-5 2-6 en stelt daarmee de winst veilig.

De finale op kaatsveld De Oanrin is er een van alles of niets. De winnaars gaan naar Weidum en de verliezende formatie staat echt met lege handen. Het is een zeer geslaagde donderdagmiddag in Akkrum met een grote publieke belangstelling en veel eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden. Er resteert nog een vraag: wie legt beslag op het 12de ticket voor de Frouljus PC in Weidum op woensdag 19 augustus 2015. Is het de formatie van Hendrieke van der Schoot, Melissa Rianne Hiemstra en Mirjam Beeksma of wordt het het partuur van Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Annelien Broersma? De finale wordt opengebroken in het voordeel van partuur Tineke als Hendrieke de bal buiten de perklijnen plaatst op de 4-6. De strijd barst dan ook in deze finale los, want het daarop verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Hendrieke zelf die de strijd weer in balans brengt met een retourslag tot in het perk op de 0-1 6-6. De strijd blijft volop in de verkaatste eersten: voor de 2de keer op rij dient er een te worden beslist op de 6-6. En als Mirjam er in slaagt om de boven te vinden neemt haar partuur de leiding. Tineke, Esther en Annalien blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten zich weer langszij te brengen door goed opslagwerk van Tineke. Zij dwingt Melissa tot een kwaadslag op de 2-1 6-6. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd in het voordeel van partuur Tineke te kantelen als Esther hen aan de leiding weet te zetten met een retourslag tot voor de kaats op de 2-2 6-6. Via een snel verkaatst eerst weet Tineke met haar maten de voorsprong te verdubbelen als de opslagbal van Hendrieke over het perk vliegt op de 2-3 0-6. De strijd blijkt ook in deze confrontatie verre van gestreden, want het partuur van Tineke slaagt er niet in om de winst veilig te stellen en ziet de spanning weer oplopen als ditmaal Tineke er niet in slaagt om de bal binnen het perk te brengen op de 2-4 6-4. De strijd lijkt daarmee weer volledig open te liggen, maar Hendrieke, Melissa en Mirjam kunnen niet voorkomen dat Tineke met Esther en Annelien als eerste het 5de eerst weet te bereiken door goed werk van Annelien. Zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-4 0-6 en daarmee stelt zij hun 5de eerst veilig. Door omzettingen aan de opslag probeert de formatie van Hendrieke het tij nog te keren en dat lijkt resultaat op te leveren, want Mirjam weet het perk van Esther en Annelien te verrassen en zij plaatst een prachtige zitbal op de 3-5 6-4. Tineke, Esther en Annelien laten echter de 4-5 niet meer uit handen glippen en het is Tineke zelf die de winst veilig weet te stellen als zij in een triktraksituatie alsnog de bal over de boven weet te slaan op de 4-5 4-6. Het laatste ticket voor Weidum komt dus in handen van partuur Tineke Dijkstra. Zo kwam er een einde aan de 1ste keats-off bij de dames. Het was een mooie kaatsmiddag in Akkrum met veel mensen om de arena en spannende partijen.

Uitslag van de 1ste keats-off in Akkrum:

1e  en naar Weidum:

Tineke Dijkstra (Easterein), Esther Wagenaar (St. Annaparochie), Annelien Broersma (Easterlittens)

 

Geschreven door Henk Hempenius