Hoe verder na 100 jaar "Us Keatsen"?

‘De jeugd is de toekomst in een nieuwe eeuw van Us Keatsen’

Aanleiding voor deze opzet is het ontbreken van een jeugdbeleidsplan binnen Us Keatsen. Doel van het plan is duidelijkheid te geven over wat Us Keatsen beoogd met onze jeugdleden en de toekomst van de kaatssport voor de jeugd. Vooropgesteld staat dat Us Keatsen kiest voor een laagdrempelige instap als nieuw lid waarbij hoog spelplezier enorm belangrijk is. Us Keatsen wil zich gaan richten op het vergroten van het aantal jeugdleden. Het spontaan vergroten van het aantal jeugdleden is niet gemakkelijk vanwege de grote concurrentie van andere sporten. Daarnaast is de vereniging afhankelijk van spontane aanwas en van de tweede en derde generatie kaatsende jeugdleden.

 

Doelstellingen die zijn vastgelegd voor de komende jaren:

 • Zorgen dat jeugd plezier aan het kaatsen beleeft en het leuk vindt bij onze club.
 • Stimuleren deelname aan jeugdwedstrijden en federatief of KNKB verband.
 • Behoud, en zo nodig vergroten, van het trainingsprogramma.
 • Verhogen van het spelniveau van de jeugdleden.
 • Financiële ruimte reserveren om de activiteiten ten uitvoer te brengen.

Hierbij zijn onderstaande punten van groot belang voor onze jeugdleden:

 • Sociale functie en spelplezier, deze staat met stip op 1!
 • Mentale weerbaarheid
 • Fysieke weerbaarheid
 • Tactisch inzicht in het kaatsspel
 • Teambuilding en Teamspirit
 • Hoe gedragen wij ons samen op en om het veld, zie hiervoor de beschreven gedragscode op de website.

 

De volgende activiteiten zijn, of worden op termijn, in gang gezet voor het behalen van bovenstaande doelen:

 • Een kalender met daarin alle jeugd ledenwedstrijden. Voor iedere wedstrijd een krans voor de winnaars en eretekens of andere prijzen als blijvende stimulerende herinnering.
 • Organiseren van jeugd federatiewedstrijden.
 • Organiseren van jeugdwedstrijden in KNKB verband
 • Organiseren van overige activiteiten.

 

Op de website staat verdere informatie aangaande de gedragscode, verwachting van ouders, opzet en inzet trainers en trainingen en overige activiteiten.

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden