Keatsstjer van it jier

In het jaar 1999 werd op initiatief van Tjalling Miedema 'de keatsstjêr fan it jier' ingevoerd. Deze trofee, in de vorm van een houten beeldje van een kaatser, wordt jaarlijks, als extra aanmoediging of als waardering aan een lid van 'Us Keatsen' uitgereikt. In 2001 is besloten om het beeldje als regel slechts eenmaal aan dezelfde persoon uit te reiken.

 

2022: Lucas Pen

 

2021: Jesse Bouwer

 

2020: Geen i.v.m. corona

 

2019 Hedser Zijlstra

 

2018 Maud van der Meer

 

2017 Freya Snoek

 

2016 Marit Tamminga

 

2015 Heiko Zijlstra

 

2014 Jehannes Gietema

 

2013 Edser Heida

 

2012 Thom-Ivar van Dijk

 

2011 Jelle Reitsma

 

2010 Martijn van Dijk

 

2009 Jelger Wezeman

 

2008 Sybren Visser

 

2007 Jildou de Witte

 

2006 Jeske de Boer

 

2005 Thomas Visser

 

2004 Marrit Heida

 

2003 Sandra Zwerver

 

2002 niet uitgereikt

 

2001 Afke Hijlkema

 

2000 Klaas Berkenpas

 

1999 Afke Hijlkema

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden