"Us Keatsen" is vanaf het oprichtingsjaar 1916 niet onverdienstelijk gebleven op aansprekende partijen. De prijzenregen is zeven jaar na oprichting van de vereniging begonnen. Onderstaand een opsomming van de prijzen die in afdelingsverband zijn gewonnen evenals de individuele kaatsprestaties van leden van dat moment (namen vetgedrukt).

 

2017   1e prijs Dames 1e klas v.f. Tineke Dijkstra Hermine Sytema Jeske de Boer
2017   1e prijs Dames hoofdklasse d.e.l. Nynke Sijbrandij Ilse Tuinenga Jeske de Boer
2016   1e prijs Dames 1e klas v.f. Jeske de Boer Tineke Dijkstra Hermine Sytema
2016   1e prijs Heren 1e klas d.e.l. Johan Diertens Rick Poortstra Jehannes Gietema
2015   1e prijs Dames 1e klas v.f.  Hermine Sytema Jeske de Boer Mariska Hoogland
2014   1e prijs Jongens d.e.l. Jehannes Gietema Mark-Jan IJkema  Dirjan Bouma
2014   4e prijs Jongens afd. (Witmarsum) Arjan v.d. Heide Edser Heida Jehannes Gietema
2014   2e prijs Jongens afd.  Arjan v.d. Heide Edser Heida Jehannes Gietema
2014   5e prijs Freule Arjan v.d. Heide Edser Heida Jehannes Gietema
2011   1e prijs Schooljongens d.e.l.  Sil Leystra Rémon Tie Bouma Jehannes Gietema (k)
2011   1e prijs Schooljongens v.f.  Jehannes Gietema Laas Pieter van Straten Dirjan Bouma
2010   1e prijs Dames PC Maaike Wind Sjoukje Visser Afke Hijlkema (k)
2010 6/6 2e prijs Dames (Easterein) Richtsje Zijlstra Janny Hijlkema Afke Hijlkema
2009   1e prijs Dames PC Maaike Wind Gérieke de Groot Afke Hijlkema (k)
2008 21/6 3e prijs NK Dames (Bond) Minnertsga Richtsje Zijlstra Rixt Hettinga Afke Hijlkema
2007 6/5 2e prijs Dames (Grou) Tamara Ziengs Rixt Hettinga Afke Hijlkema
2006   1e prijs Dames PC Géjanna Buma Debora Oosterman Afke Hijlkema (k)
2005   1e prijs Dames PC Géjanna Buma Debora Oosterman Afke Hijlkema (k)
2004   1e prijs Dames PC Géjanna Buma Wiesje v/d Berg Afke Hijlkema (k)
2004 26/6 3e prijs Dames Bond (Witmarsum) Ingrid Bosma Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2004 5/6 1e prijs Dames (Bolsward) Ingrid Bosma Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2004 20/5 3e prijs Dames (Dronrijp) Ingrid Bosma Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2003   1e prijs Dames PC Géjanna Buma Wiesje v/d Berg Afke Hijlkema (k)
2003   2e prijs Heren PC Klaas Berkepas Dirk J. v/d Woud Daniël Iseger
2003 31/5 1e prijs Dames (Bolsward) Richtsje Zijlstra Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2003 29/5 3e prijs Dames (Dronrijp) Richtsje Zijlstra Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2002 15/6 2e prijs Dames (St.Annaparochie) Janny Hijlkema Tamara Ziengs Afke Hijlkema (k)
2001
  1e prijs Dames PC Géjanna Buma Wiesje v/d Berg Afke Hijlkema (k)
2001
  3e prijs Heren PC Klaas Berkepas Dirk J. v/d Woud Marten Feenstra
2001
4/6 5e prijs Senioren Bond Klaas Berkepas Freddy Beimers Johan Binnema
2001 24/5 1e prijs Dames (Dronrijp) Tamara Ziengs Sandra Zwerver Afke Hijlkema
2001 6/5 2e prijs Dames (Jirnsum) Afke Hijlkema Richtsje Jonkman Ingrid Russchen
2000
12/6 6e prijs Senioren Bond Klaas Berkepas Freddy Beimers Johan Binnema
2000
  1e prijs Dames PC Géjanna Buma Riska Hazenberg Afke Hijlkema (k)
2000
  1e prijs Heren PC Klaas Berkepas Dirk J. v/d Woud Klaas A. Terpstra (k)
2000
1/7 4e prijs Dames Bond (Sneek) Tamara Ziengs Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
2000 27/5 1e prijs Dames (Arum) Tamara Ziengs Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
2000
  4e prijs Senioren Bond Klaas Berkepas Freddy Beimers Johan Binnema
1999
  1e prijs Dames PC Géjanna Buma Riska Hazenberg Afke Hijlkema (k)
1999 14/8 1e prijs Dames (Baerd) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1999 8/8 2e prijs Dames (Stiens) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1999 24/7 1e prijs Dames (Huizum) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1999
17/7 1e prijs Dames Bond (St.Annaparochie) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1999 15/7 3e prijs Senioren 1ekl (Oosterbierum) Johan Binnema Kees Wedman Sippie Zijlstra
1999 10/7 2e prijs Dames (Witmarsum) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1999 9/5 1e prijs Dames (Raerd) Esther Elzinga Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1998
  1e prijs Dames PC Géjanna Buma Riska Hazenberg Afke Hijlkema (k)
1998
5/8 3e prijs Freule Kees Wedman Germ Postma Bertus Siebenga
1998
  3e prijs Heren PC Simon Minnesma André Kuipers Thomas v/d Meer
1998
4/7 2e prijs Dames Bond (Raerd) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1998 21/5 1e prijs Dames (Dronrijp) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1998 21/5 1e prijs Senioren (Tzummarum) Klaas Berkepas Johan Binnema  Thomas v/d Meer
1998 17/5 2e prijs Dames (Marssum) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1997
  1e prijs Dames PC Géjanna Buma Riska Hazenberg Afke Hijlkema (k)
1997
22/7 1e prijs Dames Bond Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1997 28/6 3e prijs Dames (Berlikum) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1997 22/6 1e prijs Dames (Stiens) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1997 25/5 3e prijs Dames (Harlingen) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1997
19/5 3e prijs Senioren Bond Klaas Berkepas Freddy Beimers Thomas v/d Meer
1997 4/5 2e prijs Senioren (Weidum) Klaas Berkepas Freddy Beimers Thomas v/d Meer
1997 3/5 1e prijs Dames (Heerenveen) Ingrid Bosma Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1996
  2e prijs Dames PC Géjanna Buma Fetsje Schaap Afke Hijlkema
1996
27/5 4e prijs Senioren Bond Klaas Berkepas Freddy Beimers Thomas v/d Meer
1996 4/5 3e prijs Dames (Harlingen) Ingrid Russchen Richtsje Jonkman Afke Hijlkema
1995 27/7 1e prijs Witmarsum Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1995 2/7 1e prijs Meisjes (Bolsward) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1995 18/6 1e prijs Meisjes (Akkrum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1995 17/6 1e prijs Meisjes (Workum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1995 14/5 2e prijs Meisjes (Franeker) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994 2/7 1e prijs Meisjes (Bolsward) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994 18/6 1e prijs Meisjes (Akkrum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994 17/6 1e prijs Meisjes (Workum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994 27/7 1e prijs Meisjes (Witmarsum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994 14/5 2e prijs Meisjes (Franeker) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Nienke v/d Meer
1994
  4e prijs Heren PC Stephan Kleefstra Leo Leeuwen Thomas v/d Meer
1994 17/7 1e prijs Meisjes (Berlikum) Afke Hijlkema Femke Veenstra Ingrid Bosma
1994 10/7 2e prijs Senioren (Ried) Freddy Beimers Rinze Wedman Hendrik Wedman
1994
9/7 1e prijs Meisjes Bond (Jirnsum) Afke Hijlkema Femke Veenstra Ingrid Bosma
1994 26/6 1e prijs Meisjes Wytgaard Afke Hijlkema Femke Veenstra Ingrid Bosma
1994 4/6 2e prijs Meisjes (Witmarsum) Afke Hijlkema Femke Veenstra Ingrid Bosma
1994 12/5 2e prijs Senioren (Tzummarum) Freddy Beimers Rinze Wedman Thomas v/d Meer
1994 8/5 3e Prijs Meisjes (Kimswerd) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Monique Bosma
1993 9/5 2e prijs Schoolmeisjes (Pingjum) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Debbie Arendz
1993
3/7 1e prijs Schoolmeisjes Bond (Dronrijp) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Debbie Arendz
1992 24/5 3e prijs Schoolmeisjes (Franeker) Afke Hijlkema Ingrid Bosma Debbie Arendz
1991 11/8 1e prijs Meisjes (Leeuwarden) Jetske Snoek Sandra de Haan Richtsje Jonkman
1991 20/7 2e prijs  Schoolmeisjes (Wergea) Afke Hijlkema Femke Veenstra  
1991 20/7 1e prijs Meisjes (Wergea) Ekelien Beimers Sandra de Haan Richtsje Jonkman
1990 12/8 3e prijs Meisjes (Leeuwarden) Jetske Snoek Sandra de Haan  Richtsje Jonkman
1989 21/7 3e prijs Meisjes (St.Jacob) Jetske Snoek Femk v/d Werf Feikje v/d Werf
1989   4e prijs Jongens (Huizum) Freddy Beimers Tseard Snoek Arnold Jonker
1989 21/7 3e prijs Meisjes (St.Jacob) Rika Bos Sandra de Haan Richtsje Jonkman 
1988
  4e prijs Meisjes Bond (Dronrijp) Sigrid Sybesma Petra Bos Rika Bos
1988
9/7 2e prijs Schoolmeisjes Bond (Dronrijp) Richtsje Jonkman Sandra de Haan Femk v/d Werf
1978   1e prijs Senioren fed. (Drachten) Jaap Wapstra Bauke de Jong Arend Kuipers
1967
14/5 3e prijs Jong Nederland (Franeker) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Wout de Jong
1965   3e prijs Jongens (Wirdum) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Klaas Vlietstra
1965   2e prijs Jongens (Leeuwarden) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Klaas Vlietstra
1965
11/8 4e prijs Freule (Wommels) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Klaas Vlietstra
1967   1e prijs Senioren fed. (Drachten) Klaas Reinalda Teake Steensma Sjoerd v/d Meer
1967   4e prijs Senioren fed. (Drachten) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Anne Sybersma
1966   1e prijs Senioren fed. (Drachten) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Anne Sybersma
1964   2e prijs Jongens (Lekkum) Piet Koopmans Jouke Vlietstra Sjoerd van der Meer
1935   1e prijs Senioren (Rauwerd) Wiebe Jellema Sietse de Boer Jan Steegstra
1934   4e prijs Senioren (Tjalleberd) Wiebren Herder Bauke v/d Werf P. Palma
1934   1e prijs Senioren (Tjalleberd) Enne de Groot Wiebe Jellema Hans Knijpstra
1933   3e prijs Junioren (Akkrum) Hans Knijpstra Wybren Herder Oebele Popma
1932  31/7 3e prijs Jongens (Britswerd) Tsjalling Oost Sietse de Boer Oebele Popma
1932 1/8 1e prijs Jongens (Terzool) Tsjalling Oost Sietse de Boer Sybe Hooghiemster
1931 
  5e prijs Freule (Wommels) Hans Knijpstra Tsjalling Oost Sietse de Boer
1931  6/9 3e prijs Jongens (Reduzum) Sietse de Boer Hans Knijpstra Tjalling Oost
1928   3e prijs Jongens (Reduzum) Wiebe Jellema T. Jellema W. Zwierstra
1928
1/7 4e prijs Jong Nederland (Rauwerd)  Bauke v/d Werf Enne de Groot Jaap Gaastra
1927 10/7 3e prijs Junioren (Wirdum) Jentje Klaversma Jaap Gaastra Tjomme de Vries
1926   1e prijs Junioren (Wijtgaard) Tjomme de Vries J. Rijpkema Ruurd v/d Sluis
1926   4e prijs Jongens (Terzool) Tjomme de Vries J. Rijpkema Ruurd v/d Sluis
1924   3e prijs Jongens (Witmarsum) Ruurd v/d Sluis Jentje Klaversma Tjomme de Vries
1923
  3e prijs Freule (Wommels) Ruurd v/d Sluis Klaas v/d Weg Tjomme de Vries

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden