Bestuur

Herman Gaarman

functie: Voorzitter

 

Gerard Lok

functie: Secretaris

 

Erwin Knol

functie: Penningmeester

 

Arnold Swiersema

functie: Algemeen lid

 

Willeke van de Belt

functie: Algemeen bestuurslid

Commissies

Voor ondersteunde taken zijn de onderstaande commissies werkzaam:

 

DOUWE-BEIMERS-STRAATKAATSCOMMISSIE

Herman Gaarman

Sjoerd Boonstra

Erwin Knol

André Nutterts

Gauke Postma

Germ Postma

 

JEUGDCOMMISSIE

Richtsje Zijlstra

Christina Boonstra
Hedwig Wiersma

 

KANTINECOMMISSIE

Jan Steensma

Anke Steensma

 

VELDCOMPETITIECOMMISSIE

Jan Heida

Henk Kroes

Frans de Boer

Jacob Wiersma

 

SPONSORZAKEN

Marrit Heida

Kathrien Zijlstra

Arnold Swiersema

mail: sponsorcommissie@uskeatsen.nl

 

Sponsoring

Geef je partuur op voor de Merkepartij op 30 juni 2024

 

Aanmelden

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden