Algemeen

Us Keatsen is in 1916 opgericht en is daarmee één van de oudste sportverenigingen in Akkrum. We hebben ongeveer 140 leden, in alle leeftijden en zowel mannen als vrouwen. De sport wordt in het zomerseizoen beoefend op sportveld De Oanrin, het veld achter de basisscholen in Akkrum. 's Winters wordt er gekaatst in de Utingeradeelhal. Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB).

 

 

Programma

Tijdens het zomerseizoen van mei tot half september kaatsen de senioren iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur een wedstrijd. De parturen zijn elke keer anders en er is een individuele competitie aan verbonden.'s Winters wordt er gekaatst in de Utingeradeelhal. In de maanden januari t/m maart kaatsen de senioren van 18.30 tot 19.30 een wedstrijd, waarbij er elke keer in wisselende samenstelling wordt gespeeld.
In de zomermaanden worden er maandelijks voor alle categorieën ledenwedstrijden georganiseerd. Er wordt dan fanatiek maar sportief gestreden en er zijn leuke prijzen te winnen. De beste kaats(st)ers van elke vereniging worden door de bond geselecteerd om op het hoogste niveau tegen elkaar te strijden. Ook onze kaatsclub heeft een aantal geselecteerde leden. Tijdens het zomerseizoen zijn zij in de weekenden op de kaatsveldvelden in heel Fryslân te vinden.

 

 

 

Jeugd

In het zomerseizoen traint de jongste jeugd op woensdagavond. De jongste groep van 17.30 uur tot  18.15 uur en aansluitend de oudste groep tot 19.00 uur. De trainingen worden geleid door gediplomeerde kaatstrainers. De zomertraining vindt plaats op het kaatsveld aan de Boarnsterdyk en loopt van halverwege april tot eind augustus. Afhankelijk van de deelname en in overleg met jeugdcommissie kan er ook tijdens de zomervakantie worden getraind. 's Winters wordt er volop gekaatst in de Utingeradeelhal. In de maanden februari t/m april traint de jeugd er iedere vrijdag van 17.30 uur tot 18.30 uur.

 

 

 

Hoogtepunten

Jaarlijks organiseert Us Keatsen tijdens de Akkrumer Merke de traditionele merkekaatspartij. Deze partij staat open voor (oud)-leden van Us Keatsen en (oud)-inwoners van Akkrum en Nes. Ook organiseert onze vereniging jaarlijks een aantal federatie en KNKB-wedstrijden.

 

Materiaal

Om te kaatsen heeft u - naast een sportieve mentaliteit en sportkleding - een kaatswant nodig. In eerste instantie kunt u altijd wel ergens een want lenen. Als de beoefening van de kaatssport uw hart heeft gestolen, zult u zelf een want willen hebben. Deze zijn in de handel verkrijgbaar vanaf ca. 120,- euro.

 

 

 

Contributie

De vaste contributie voor leden van 15 jaar en ouder, bedraagt 20,00 euro per jaar. Voor de ledenpartijen, het zaalkaatsen, de trainingen en andere activiteiten dient apart te worden betaald. Voor leden die overal aan mee doen, komen de totaalkosten neer op ongeveer 50 euro,- per jaar. Vanaf 2019 is het ook mogelijk om keatsfreon of donateur te worden. Als keatsfreon betaal je 12,50 euro per jaar en mag je gewoon mee doen aan de merkepartij en andere grotere partijen van Us Keatsen en steun je de club financiaal. In dit lidmaatschap ben je geen KNKB lid meer. Als donteur ondersteun je de vereniging jaarlijks voor 5,00 euro en ben je niet actief op het kaatsveld. Voor jeugdleden tot 15 jaar die alleen het zomerprogramma volgen, zijn de kosten 30,00 euro per jaar. Jeugdleden die het hele jaar kaatsen, betalen 50,00 euro. Bij jeugdleden zijn alle kosten (zoals trainingen en ledenwedstrijden) bij het lidmaatschap inbegrepen.
Kortom een betaalbare sport in een bruisende vereniging met toekomst!

 

 

 

Meer informatie?

Mooi dat u belangstelling heeft voor het kaatsen bij onze vereniging! Wilt u lid worden of eerst nog eens nader kennis maken met het spel en de regels? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

De regels van het kaatsspel worden tevens uitgelegd op www.knkb.nl, of het kopje spelregels

 

Contact

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden