Op zondag 26 juni j.l.vond de jaarlijkse merkepartij plaats. De foto's van die dag staan op de site onder 'Foto's'.

 

De uitslagen:

 

Jeugd 1

1 Lutsen Durkstra en Jelmer v.d. Weide

2 Tygo Arendz en Bas Bouknegt

 

Jeugd 2

1 Jasper Wedman en Maud v.d. Meer

2 Roy Bouknegt en June Welles

3 Dries Nagel en Amerens Steensma

 

Jeugd 3

1 Bernau Eisses (prinses), Heiko Zijlstra (prins)

2 Jildou Schotanus, Folmer Hannema

 

Dames C

1 Dieneke Weerstra, Lesina Jellema en Marlies Anker

2 Chantal Kuipers, Gatske de Jong en Jettie Korf

 

Dames B

1 Miranda Waringa, Rianne de Witte en Jildou Eelsingh

2 Jildou de Witte, Lisanne Litzouw en Rixt Hijlkema

 

Dames A

1 Fransiska Mast, Marrit Heida (koningin) en Sandra Lettinga

2 Janet de Jong, Ingrid Bosma en Jeanette Overwijk

 

Heren D

1 Michael Slof, Jelle v.d. Sluis en Marcel Mulder

2 Wietze de Jong, Gerrit Wijbenga en Lolke Dokkum

3 Klaas Groen, Philip Schippers en Luc Pen

 

Heren C

1 Arnold Jonker, Arjen Jonker en Henk Kroes

2 Jan Hijlkema, Arjan v.d. Heide en Robin Nutters

3 Paul Zandberg, Elio Huisman en Johannes de Vries

 

Heren B

1 Teo Welles, Aen Age Jongbloed en Douwe de Jong

2 Johan Petter, Keimpe Bakker en René v.d. Meer

3 Sippie Zijlstra, Leo Weidenaar en Hedser Zijlstra

 

Heren A

1 Gauke Postma, Germ Postma (koning) en Erwin Knol

2 Hielke Hijlkema, Bouwe de Boer en Tjerk Sinnema