De donderdag na de PC in Franeker zetten 16 leden van Us Keatsen hun beste beentje voor op De Oanrin. Er werd in twee klassen gekaatst.

In de A-klasse wonnen Erwin Knol en Douwe de Jong. De tweede prijs was voor Maurice Brenkman en Frans de Boer.

In de B-klasse namen Paul Zandberg en Jildou de Witte de krans mee naar huis en was de tweede prijs voor Elio Huisman en Miranda Waringa.