Het was weer een mooie dag voor het merkekeatsen: veel deelnemers, goed weer (jammer van de regen 's middags) en een gezellige nazit. 

De uitslagen waren als volgt:

 

Jeugd groep 1

1             Hedser Zijlstra
2             Heiko Zijlstra
3             Eric Nutterts

Jeugd groep 2

1             Marit Tamminga en Aiso Gietema
2             Michelle Bonfrère en Rixt v.d. Meer

Jeugd groep 3

1             Atze Schotanus en Dries Nagel
2             Marrit Strikwerda en Pieter Bergsma
3             Amarens Steensma en Jurre Amoraal
4             Maud v.d. Meer en Gerben Hannema

Jeugd groep 4

1             Tygo Arendz en Janneke Hallema
2             Hidde Amoraal en Bas Bouknegt

Dames A

1             Sandra Lettinga, Fransiska Mast, Wendy Bouknegt
2             Andrea Bult, Anneke Veldman, Nynke Veldman

Dames B

1             Jildou de Witte, Rixt Hylkema en Rosan Keuning
2             Femke van Huizen, Karin van Huizen en Doutsen Brouwer

Heren A

1             Johan Binnema, Tamara Ziengs en Willem Ziengs
2             Jan Heida, Freddy Beimers en André Nutterts

Heren B

Winnaarsronde

1             Sikke Visser, Sybren Visser en Bauke J. Rinsema
2             Jeroen Bosma, Jerom Meinen en Jochem van Kalsbeek
3             Bauke Grossoo, Siegrid Sijbesma en Durk Schouwstra

Verliezersronde

1             Martijn van Dijk, Thom-Ivar van Dijk en Martijn van Dijk
2             Jeanette Keulen en Mark Goerres

Heren C

Winnaars

1             Wietze de Jong, Gerrit Wijbenga en Ellen v.d. Veer
2             Frederik Streekstra, Jacob Bouma en Stefan Buikema

Verliezers

1             Marten Boonstra, Sietze Eelsingh en Dennis Gijsman