Welpen meisjes

1 Nadja R. Moufakkir, Reduzum, Nina v.d. Meer, Raerd

2 Sanne van Vilsteren, Raerd, Femke Wijnstra, Reduzum

3 Nora Zijlstra, Reduzum, Nynke v.d. Velde, Raerd

Welpen jongens

Winnaarsronde

1 Jelmer F. Drijfhout, Raerd, Heiko Zijlstra, Akkrum

2 Folkert Boersma, Reduzum, Merijn Boonstra, Grou

Verliezersronde

1 Tjerk Kamstra, Grou, Sybrand Veldhuis, Raerd

2 Leon Sjoerdsma, Reduzum, Bjorn Terra, Jirnsum

Pupillen meisjes

1 Amarens Noordenbos, Reduzum en Tara v.d. Meulen, Raerd

2 Marije Bodde, Grou, Janna Rinske Bokma, Reduzum

3 Jitske Kamsma, Grou, Nynke Boersma, Reduzum

Pupillen jongens

winnaarsronde

1 Tjardi Hoeksma, Grou, Sander v.d. Velde, Raerd

2 Gerben Brinksma, Reduzum, Frits Doop, Grou

verliezersronde

1 Jesper Tolsma, Reduzum, Roy Kinderman, Grou

Schooljongens en schoolmeisjes

winnaarsronde

1 Dennis Weekers, Leeuwarden, Jesse Ypma, Wergea

2 Niels van Vilsteren, Raerd, Wia Otter, Goutum

verliezersronde

1 Stan Sjerps, Huizum, Hillie Bergsma, Reduzum

Jongens en meisjes

1 Sybren Visser, Terwispel

1 Ymkje Yntema, Grou

3 Jeen Brinksma, Reduzum