Kransen tijdens een regenachtige Generale Froulju’s P.C. bij Us Keatsen voor Ilse, Sjoukje en Manon

Akkrum. Kaatsveld “De Oanrin” vormde op zondag 21 augustus 2016 het decor voor de Generale Froulu’s P.C. Onder zeer wisselvallige weersomstandigheden waren deze dag 12 vrije formaties te gast bij kaatsvereniging “Us Keatsen”. Het weer heeft deze dag veel invloed een harde westen wind over veld en de ene regenbui na de andere pas later op de dag werd het rustiger. Het is voor de dames hoofdklas de laatste kans om met elkaar de degens te kruisen op weg naar de Froulju’s P.C. van woensdag 24 augustus aanstaande in Weidum. Onder leiding van de heer J. Heida die aan zijn afscheidstoer bezig als scheidsrechter begonnen de dames om 11:00 aan hun laatste onderlinge krachtsmeting. Nicole Hempenius die de tweede cyclus een vrije formatie vormt met Sandra Hofstra en Louise Krol stond als de nummer 1 op de lijst. Nicole liep op zaterdag 20 augustus 2016 in Scharnegoutum een zware knieblessure op waardoor zij vandaag en komende woensdag niet in actie zal komen. Sandra en Louise kaatsten de eerste omloop met zijn tweeen tegen Marije Hiemstra, Anke Winkel en Jennie Terpstra. Het werd een van de spannendste partijen van de dag. Beide formaties haalden alles uit de kast om de tweede omloop te bereiken. Ze gaven elkaar geen duimbreedte ruimte en verdeelden de eerste bordjes gelijkmatig via de 1-1 tot aan de 2-2. Marije lijkt dan met haar maten het initiatief te pakken als zij als eerste het 3de eerst weet binnen te slepen. Zij slagen er echter niet in om dit uit te bouwen of vast te houden want Sandra en Louise geven de strijd niet op en knokken zich weer langszij op de 3-3. Als het belangrijke zevende eerste in de strijd ook in handen komt van Sandra en Louise lijken zij de touwtjes in handen te nemen. Beide parturen zijn zo aan elkaar gewaagt en knokken voor elke twee punten aan de telegraaf dat het evenwicht snel terug keert op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bemachtigen ook naar de volgende omloop zal gaan maar niets bleek minder waar als de telegraaf uiteindelijk als nog op de 5-5 uit komt moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen. Met alles aan de hang op de 5-5 6-6 mag Marije Hiemstra de bal naar het perk brengen en als zij deze zo weet te plaatsen dat Louise er niet in slaagt om deze uit het perk te slaan gaan Marije, Anke en Jennie als eerste naar de 2de omloop in Akkrum.

Winnaressen van de keatsoff die ook op kaatsveld de Oanrin werd gehouden Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Grada van der Schoot maakten het een van de grote favorieten voor woensdag aanstaande Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra zeer lastig. Het werd een leuke strijd waarin Jildou met haar maten brutaal weg de leiding weet te nemen en het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De formatie van Ilse zet gelijk de achtervolging en weet langszij te komen op de 1-1. Ook hier strijden beide formaties om alle verkaatste punten en dat resulteert in een gelijk opgaande strijd via de 2-1 naar de 2-2. Jildou, Sigrid en Grada weten daarna het initiatief naar zich toe te trekken en weten de leiding te nemen in deze strijd. Ilse, Sjoukje en Manon hebben op dat moment geen grip op de wedstrijd en zien de achterstand verder oplopen naar de 4-2. De strijd is echter verre van gestreden want als zij er in slagen om het zevende verkaatste eerst naar zich toe weten te trekken is de spanning terug in de strijd. De balans keert vervolgens terug op de 4-4 waarna de formatie van Jildou het nog wel probeert maar Sjoukje hun naar de 2de omloop loodst als zij de boven weet te vinden op de 4-5 0-6. De formatie van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma komt op de eerste lijst van deze Generale Froulu’s PC in actie tegen Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Marije van der Meer. De vliegende start is er voor partuur Rianne zij laten er geen gras over groeien en weten gelijk de leiding te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De wedstrijd lijkt op gang te komen als Joukje met haar maten de aansluiting weten te herstellen op de 2-1. Zij slagen er niet in om langszij te komen. Het partuur van Rianne pakt daarna de draad weer op en weet de voorsprong verder uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1. De spanning keert vervolgens nog een keer terug als Joukje met Klasine en Marije nog een tweede eerst weet te bemachtigen maar kunnen niet voorkomen dat Rianne met Maaike en Harmke naar de 2de lijst gaan als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-2 6-0 als de opslag bal van Joukje buiten het perk beland.

In de volgende confrontatie staat Sietske Okkema met Martine Tiemersma en Annelien Broersma (verving deze dag Martzen Deinum) tegenover de formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. Na een gelijk opgaand begin waarin de eerste verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld tot aan de 1-1 nam partuur Sietske de touwtjes in handen en wisten de leiding te nemen met de 2-1. Ondanks verwoedde pogingen van Elly, Marte en Renske om gelijk weer aan te sluiten loopt het verschil verder en verder op via de 3-1 naar zelfs de     4-1. De tweede omloop in Akkrum lijkt vervolgens binnen handbereik maar het partuur van Elly weigert de handdoek te werpen en knokt zich langzaam maar zeker terug in de strijd. Zij knabbelen eerst voor eerst van de achterstand via de 4-2 wordt zelfs 4-3. Sietske, Martine en Annelien lijken vervolgens de controle over de wedstrijd volledig kwijt te zijn en zien ook een 4de eerst aan de zijde van partuur Elly verschijnt. Elly, Marte en Renske weten dan het tij volledig te keren in hun voordeel en leggen als eerste beslag op het 5de eerst zij geven dat niet meer uit handen en als de opslag bal van Sietske buiten de perklijnen beland op de 4-5 2-6 gaat partuur Elly naar de 2de lijst. In de een na laatste wedstrijd op de eerste lijst in Akkrum op kaatsveld “De Oanrin” staat Iris van der Veen met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia tegenover de kranswinnaars in Scharnegoutum een dag eerder Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. De start in deze confrontatie is voor partuur Anne zij nemen gelijk het initiatief en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Iris en haar maten om grip op de wedstrijd te krijgen zien zij de achterstand verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt niet de dag voor Iris, Imke en Sjanet wat zij ook proberen zij lijken niet het passende antwoord te vinden. Anne, Nynke en Marrit komen daarna niet meer in de problemen en stellen de winst veilig in het laatste zwaar bevochten eerst als Marrit de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-5 6-6.

Als laatste kwam Nelie Steenstra met Anna-Brecht Bruinsma en Geke de Boer in actie tegen Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Tineke. Zij nemen gelijk de leiding en weten eerst voor eerst weg te lopen bij partuur Nelie via de 0-1 wordt het 0-2 en zelfs 0-3. Het lijkt een eenzijdige strijd te gaan worden na dit begin maar langzaam maar zeker komen ook Nelie, Anna-Brecht en Geke op toeren en weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning keert terug in deze strijd als de formatie van Nelie de aansluiting weet te herstellen op de 2-3. Het evenwicht keert niet terug in deze wedstrijd want Tineke weet met Hermine en Jeske de voorsprong weer uit te bouwen ondanks hevig verzet van partuur Nelie loopt het verschil op via de 2-4 naar de 2-5. De strijd lijkt dan gestreden en Tineke lijkt met haar maten op weg naar de volgende lijst maar Nelie denkt daar samen met Anna-Brecht en Geke nog even anders over en weten de achtervolging in te zetten via de 3-5 knokken zij zich weer terug tot aan de 4-5. Zij weten niet langszij te komen en het is Tineke die met Hermine en Jeske de winst als nog veilig weet te stellen op de 4-5 4-6.

De strijd om de halve finale tickets voor deze Generale Froulu’s P.C. in Akkrum op kaatsveld “De Oanrin” kan dan los barsten op de tweede omloop. Als eerste komt Marije Hiemstra in actie met Anke Winkel en Jennie Terpstra zij moeten op weg naar de halve finale een hele zware hindernis zien te overwinnen. Die wordt gevormd door Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra een kanshebber voor winst op de 40ste Froulju’s PC in Weidum. De start is voor partuur Ilse zij weten het openingseerst van deze partij op te eisen en aan de leiding te komen. Het partuur van Marije haalt alles uit de kast om het Ilse met Sjoukje en Manon zo moeilijk mogelijk te maken maar zien de achterstand al snel verder oplopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn tussen deze formaties waardoor ook het 4de en zelfs 5de eerst op rij naar partuur Ilse gaat. Zij geven dit niet meer uit handen en plaatsen zich als eerste voor de halve finale als zij de winst veilig weten te stellen op de 0-5 0-6. De tegenstandsters komen uit de volgende confrontatie op deze 2de omloop. Het is Rianne Vellinga die met Maaike Osinga en Harmke Siegersma de arena betreed waarin zij de strijd aangaan met Elly Hofman, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het eerste eerst in deze strijd word binnen gehaald door de formatie van Elly en zij nemen vanaf dat moment de touwtjes in handen en weten eerst voor eerst de voorsprong uit te bouwen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Rianne en haar maten krijgen maar geen grip op de wedstrijd en zien ook het vierde eerst op rij naar partuur Elly gaan voordat Maaike er eindelijk in slaagt om een bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Het zal niet genoeg blijken te zijn want Rianne moet met haar maten op de 1-5 4-6 de handdoek gooien en zien de formatie van Elly naar de halve finale gaan.

De winnaars van de laatste confrontatie op de 2de lijst hebben een vrije doorgang naar de finale dankzij een staand nummer in de halve finale. De strijd om het eerste finale ticket in Akkrum tijdens deze Generale Froulju’s PC op de zondag 21 augustus 2016 gaat tussen een van de kanshebbende formaties voor Weidum Anne Monfils met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra en het partuur van Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer. Het is de spannendste strijd op de 2de omloop in Akkrum. Beide formaties beginnen goed aan deze strijd en geven elkaar niets toe aan het begin van de partij en verdelen de eerste bordjes gelijkmatig. Vanaf dat moment neemt partuur Anne het heft in handen en weten via de 2-1 een gaatje te slaan naar de 3-1. Tineke geeft met Hermine en Jeske de strijd niet op en knokt zich terug in de wedstrijd tot de 3-2. Het evenwicht keert echter niet terug in deze confrontatie want Anne weet met haar maten op het juiste moment toe te slaan en via de 4-2 weten zij als eerste het 5de eerst te bemachtigen. De strijd lijkt te zijn gestreden maar Tineke, Hermine en Jeske weten nog een bordje uit het vuur te slepen voordat Anne haar partuur naar de finale loodst als zij de laatste twee punten aan de telegraaf weet te hangen op de 5-3 6-2 als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Er resteert dan nog een vraag in Akkrum wie gaat er met het tweede finale ticket vandoor wordt het Ilse Tuinenga met Sjoukje Visser en Manon Scheepstra of de formatie gevormd door Elly Hofman, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het is Ilse die deze halve finale weet te openen als zij Marte tot een kwaadslag weet te dwingen op de 6-2. Door een prachtige passeerslag van het perk Marte/Renske van de kaats op de 1-0 4-6 brengen zij het evenwicht terug in deze halve finale. Beide formaties lijken aan elkaar gewaagt te zijn op dat moment maar in een snel verkaatst eerst en een buitenslag van Elly op de 1-1 6-0 komt partuur Ilse weer op voorsprong. De strijd lijkt dan echt los te barsten als Elly met haar opslag haar partuur voor de 2de keer op gelijke hoogte weet te brengen als zij in een zwaar bevochten eerst Manon tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-1 6-6. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en zien met Ilse met haar opslag hun 3de eerst verzilveren als zij het perk van Marte en Renske kansloos laat op de 2-2 6-4. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf en is het weer Ilse die de voorsprong voor haar partuur weet uit te bouwen met haar opslag zij laat weer het perk kansloos ditmaal op de 3-2 6-6. Wat Elly, Marte en Renske ook proberen zij slagen er niet meer in om het tij te keren en zien het 5de eerst door een bovenslag van Sjoukje op 4-2 6-0 aan de zijde van partuur Ilse verschijnen. De strijd is dan gestreden en het is Manon die de finale met een prachtige uithaal veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-2 6-2.

In de finale van deze Generale Froulu’s P.C. staan de twee sterkste vrije formaties bij de dames tegenover elkaar. Aan de opslag begint Anne Monfils met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra en aan de andere zijde beginnen in het perk Sjouke Visser en Manon Scheepstra en de opslagster binnen die formatie is Ilse Tuinenga. Het beloofde weer een prachtige strijd te gaan worden. Het is Ilse die de finale met haar opslag weet open te breken. Zij plaatst op de 2-6 een zitbal op het perk van Nynke en Marrit en brengt haar formatie aan de leiding. In het daarop zeer zwaar bevochten eerst mag Anne de bal naar het perk brengen en zij weet dat op een wijze te doen dat Sjoukje en Manon er niets mee kunnen beginnen waardoor het evenwicht terugkeert op de 1-1. De formatie van Anne slaagt er niet in om de leiding over te nemen want het is voor de tweede keer in drie eersten Ilse die het perk van Nynke en Marrit met lege handen achterlaat en een zitbal weet te plaatsen ditmaal op de 1-1 4-6. Door 2 zitballen van Manon en een buitenslag van Nynke verschijnt al snel weer een 0-6 voorsprong voor partuur Ilse met een onderhandse beweging slaagt Sjoukje er in om het 3de eerst te verzilveren als zij de kaats weet te passeren. Anne, Nynke en Marrit proberen het wel maar niets lijkt te lukken in deze finale waardoor het verschil nog verder oploopt. Het is weer Ilse die met haar opslag een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij Marrit tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-3 0-6. Het krachtsverschil blijkt deze dag in deze finale te groot te zijn want het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van de eersten aan de telegraaf. Het is Manon die hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen met een prachtige bovenslag op de 1-4 0-6. De strijd is dan gestreden en het Ilse zelf die de kransen veilig weet te stellen met een zitbal op de 1-5 0-6. Ilse, Sjoukje en Manon prolongeren daarmee hun titel in Akkrum tijdens de Generale Froulju’s PC.

Uitslag van Akkrum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga, Berltsum

Sjoukje Visser, Damwald

Manon Scheepstra, Franeker

2e prijs:

Anne Monfils, Kimswerd

Nynke Sybrandy, Dearsum

Marrit Zeinstra, Peins

3e prijs:

Elly Hofman, Dronrijp

Marte Altenburg, Grou

Renske Terwisscha van Scheltinga, Wiuwert

 

Verslag door Henk Hempenius