Zondagmiddag 22 augustus stond de open ledenpartij van Us Keatsen op het programma. Met heel veel deelname waren we er klaar voor, maar de weergoden zaten ons dwars en de regen was te extreem om het door te laten gaan. Op donderdagavond 26 augustus is de ledenpartij ingehaald, wederom met 34 mannen en vrouwen op papier uit Akkrum en omstreken! 

Er werd gekaatst in een individueel klassement met 3 omlopen. Door de vele prijzen die aanwezig waren, waren er 15 prijswinnaars. 

De prijswinnaars:

Arjan van der Heide 
Johannes de Vries
Klaske de Jong
Wendy Koerts
Jelmer Elzinga
Andre Nutterts
Richtsje Zijlstra
Heiko Zijlstra
Jildau Wijtsma
Gerrit Sijtsema
Frans de Boer
Jan Heida
Jens Tamminga
Hedser Zijlstra
Roy Bouknegt

De foto's van de ledenpartij staan bij "foto's"