ildou, Sigrid en Grada winnen strijd om het laatste ticket voor de 40ste Froulju’s P.C. tijdens keatsoff in Akkrum.

Akkrum Kaatsveld “De Oanrin” vormde op donderdag 18 augustus 2016 voor de 2de keer het toneel voor de keatsoff. Tijdens de keatsoff komen de nummer 12 t/m 15 van de ranking in actie in de strijd om het laatste ticket voor de Froulju’s P.C. Onder prachtige weersomstandigheden en met veel publiek langs de lijnen betraden de 4 formaties om klokslag 17:00 de arena. De leiding is deze dag in handen van de heer J. Heida. De dames hadden rond kwart voor vijf hun eigen lot mogen trekken wie er tegen wie op de eerste omloop tijdens deze keatsoff tegenover elkaar kwamen te staan. Het besliste dat Jildou Sweering met Sigrid de Jong en Grada van der Schoot het spits afbeten tegen de formatie van Fenna Kramer, Leila Janneke Moufakkir en Corina de Vries. Het werd een middag waarin veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. Het beloofde gelijk een mooie strijd te gaan worden want het eerste bordje aan de telegraaf diende op de 6-6 te worden beslist met een prachtige zitbal weet Fenna haar partuur op voorsprong te zetten. In een snel verkaatst eerst weet Jildou vervolgens haar partuur langszij te brengen als zij het perk van Leila Janneke en Corina met lege handen laat op de 0-1 6-0. De strijd is er niet minder om beide formaties halen alles uit de kast en dat resulteert in de 2de 6-6 van deze partij in drie verkaatste eersten. Als Fenna het vizier niet op scherp heeft staan en zij haar bal buiten het perk ziet vallen neemt partuur Jildou de leiding met 2-1. Het partuur van Fenna gaat daarna op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen door goed werk van Sigrid zij weet de kaats te passeren op de 2-1 6-4 en daarmee breid zij de voorsprong uit. Fenna, Leila Janneke en Corina proberen het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen door goed werk van Grada ditmaal aan de opslag zij weet het perk te verschalken met een zitbal op de 3-1 6-0. Het partuur van Fenna geeft de strijd niet op maar het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn want het is Sigrid die op het juiste moment toe weet te slaan en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-1 6-4 en daarmee hangt zij het 5de eerst aan de telegraaf. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt er nog een 6-6 maar als wederom het vizier van Fenna niet op scherp staat en de bal van haar wederom buiten de perk lijnen beland op de 5-1 6-6 gaat partuur Jildou als eerste naar de finale van de keatsoff.

De tegenstandsters komen uit de andere confrontatie tussen Nieke Wateler, Nynke Kooistra en Melissa Rianne Hiemstra en het partuur van Simona Kootstra (verving de afwezige Michelle Bruinsma zij was dinsdag onder het mes geweest), Mariska Hoogland en Annelien Broersma. Het werd een strijd met diverse keren de 6-6 aan de telegraaf. Beide formaties maakten er een prachtige strijd van. De opening is voor partuur Nieke als het openingseerst gelijk op de 6-6 beslist dient te worden en wanneer de opslag bal van Annelien buiten de perklijnen beland. Via een snel verkaatst eerst weet Nieke met haar maten gelijk weer de 6-2 voorsprong te nemen en als Annelien voor de 2de keer het perk mist ditmaal op de 1-0 6-2 loopt het verschil op naar de twee eersten. De strijd lijkt vervolgens eindelijk op gang te komen als de spanning terug keert in deze partij wanneer ditmaal Nieke het vizier niet op scherp heeft staan en zij de bal buiten het perk doet belanden op de 2-0 6-6. Simona, Mariska en Annelien proberen gelijk langszij te komen en voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten verschijnt de 6-6. Het is Melissa Rianne die in het eerst aan het langste eind weet te trekken als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-6. De strijd is nog niet gestreden want partuur Simona zet met succes de achtervolging in door goed werk aan de opslag door Annelien op de 3-1 6-6. Zij brengt zelf de bal naar het perk en weet hem vervolgens voor de kaats te keren waardoor de spanning terug keert. Beide formaties strijden om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras. Ze geven elkaar niets toe en voor de 5de keer in 6 eersten valt de beslissing op de 6-6 en met een prachtige uithaal brengt Mariska hun partuur langszij als zij de boven weet te vinden op de 3-2 6-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het blijft zeer spannend in de verkaatste eersten want wederom is daar een 6-6 en is het de opslag die Annelien in de steek laat en de bal op 3-3 6-6 blijkt te kort te zijn en deze valt voor het perk waardoor partuur Nieke weer op voorsprong komt. Zij slagen er niet in om de voorsprong uit te bouwen en de telegraaf komt weer in balans te hangen als ditmaal Annelien het perk met lege handen achter laat op de 4-3 2-6. Simona slaagt er met Mariska en Annelien niet in om de leiding over te nemen en zien Nieke hun 5de bordje aan de telegraaf hangen als zij de kaats weet te behouden op de 4-4 6-2. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt nog een 6-6 aan de telegraaf en dan mag Nieke de bal naar het perk brengen. Zij weet deze zo te plaatsen dat het perk van Annelien en Mariska er geen antwoord op heeft en daarmee loodst Nieke haar partuur naar de finale van de keatsoff.

In de finale van deze 2de keatsoff op kaatsveld “De Oanrin” staat Jildou Sweering samen met Sigrid de Jong en Grada van der Schoot tegenover de formatie van Nieke Wateler, Nynke Kooistra en Melissa Rianne Hiemstra. Het is Jildou die deze finale strijd om het laatste ticket voor de 40ste Froulju’s PC open breekt met een zitbal op de 6-4. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als in het 2de verkaatste eerst gelijk al de 6-6 beslist. Het evenwicht keert terug in deze finale als ditmaal Jildou het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-0 6-6. Beide parturen halen alles uit de kast om de winst veilig te stellen in het 3de verkaatste eerst tijdens deze finale verschijnt voor de 2de keer de 6-6. Met een prachtige bovenslag weet Melissa hun partuur aan de leiding te zetten. Er wordt gestreden om elke centimeter gras en ditmaal komt partuur Jildou langszij door goed opslag werk van Jildou zelf zij weet de kaats te behouden op de 1-2 6-2. Zij en haar maten slagen er niet in om de leiding te nemen en zien partuur Nieke weer op voorsprong komen als ditmaal Nieke een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 2-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe. Door goed werk van Jildou aan de opslag en vervolgens in het tussenspel zij brengt zelf de bal naar het perk en retourneert vervolgens de bal tot in het perk op de 2-3 6-2. Het belangrijke zevende eerst in deze finale lijkt het breekpunt te gaan worden als Jildou het bordje weet te verzilveren met haar opslag op de 3-3 6-4 zij plaatst een zitbal op dat moment. Nieke, Nynke en Melissa Rianne geven de strijd niet op maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 4-3 6-4. De spanning lijkt terug te komen als in het daarop verkaatste eerst de formatie van Nieke een 0-6 voorsprong weet te nemen maar zij zien deze bijna in rook opgaan waardoor er weer een 6-6 verschijnt. Het is Melissa die de spanning weer terug brengt in deze finale als zij de kaats vervolgens weet te passeren op de 5-3 6-6. Beide formaties halen vervolgens nog een keer alles uit de kast waardoor er ook in het laatste eerst in deze finale een 6-6 verschijnt. Met een prachtige uithaal weet Grada hun partuur naar de 40ste Froulju’s PC te loodsen als zij de boven weet te vinden op de 5-4 6-6. Jildou, Sigrid en Grada leggen door de winst beslag op het laatste en twaalfde ticket voor de Froulu’s P.C. in Weidum. Zij mogen ook deelnemen aan de Generale Froulju’s P.C. op kaats veld “De Oanrin” op zondag 21 augustus.

Uitslag Keatsoff:

Winaressen:

Jildou Sweering                               Folsgare

Sigrid de Jong                                  Blauwhuis

Grada van der Schoot                    Sexbierum