Vanwege afdelingswedstrijden voor de pupillen en het NK voor jongens en meisjes waren er helaas minder deelnemers dan gehoopt: 38 kinderen namen deel aan de wedstrijden in Akkrum op 18 juni 2016.

De uitslagen waren als volgt:

welpen meisjes (competitie)

1 Marit Bleeker (Reduzum) en Ilse Kooistra (Raerd)

welpen jongens (competitie)

1 Bauke Hallema (Grou) en Jurre de Vries (Grou)

pupillen meisjes (competitie)

1 Janna Veldhuis (Raerd) en Nina van der Meer (Raerd)

2 Nadya Rinske Moufakkir (Reduzum), Rixt de Jong (Jirnsum), Marije Wiarda (Raerd)

pupillen jongens (individuele competitie)

1 Merijn Boonstra (Grou)

2 Heiko Zijlstra (Akkrum)

schoolmeisjes (competitie)

1 Anne Baukje Zijlstra (Reduzum) en Jitske Kamsma (Grou)

schooljongens (individuele competitie)

1 Hedser Zijlstra (Akkrum)

2 Melle Fopma (Reduzum)