Ruim 50 deelnemers waren op zaterdag 20 juni 2015 actief op De Oanrin in Akkrum: de belangstelling bij de federatiewedstrijden is wel eens groter geweest en er stond op deze dag ook een NK voor schooljongens en schoolmeisjes op het programma. Het was prima kaatsweer: bewolkt maar droog. De prijzen werden als volgt verdeeld.

Welpen
Zowel in de categorie welpen meisjes als welpen jongens deden maar drie parturen mee. De eerste prijs ging bij de meisjes naar Janna Posthumus en Janna Veldhuis en bij de jongens naar Sijbrand Veldhuis, Kees Jan Bijlsma en Otte Algra.

Pupillen
Bij de pupillen meisjes kaatsten zes meisjes in een individuele competitie. De eerste prijs ging naar Anne Boukje Zijlstra en de tweede prijs werd gewonnen door  Nynke v.d. Velde. Bij de pupillen jongens kaatsten 12 jongens in twee poules een competitie. De winnaars van beide poules streden om de kransen. Die werden gewonnen door Ruben Sjerps en Redmer Veldhuis. De tweede prijs ging naar Jelmer Foppe Drijfhout en Henk Veenstra. Galil Taeke Moufakkir en Willem Riemersma wonnen de derde prijs.

Schooljeugd
Bij de schooljeugd, waar 7 kaatsers actief waren, waren de kransen voor Werder Veenstra, Jorrit Sjoerdsma en Annamaryke Stoker.

Meisjes/jongens
Bij de meisjes was er een individuele competitie met vijf deelnemers. De eerste prijs was voor Ymkje Yntema, de tweede prijs was voor Dieuwke Roelfsema.
Bij de jongens waren vier parturen actief.  De eerste prijs ging naar Jesse de Jong, Bote Groen en Jeen Brinksma, de tweede prijs was voor Stan Sjerp en Foeke Jan Raap.