Jeugd A

1             Hedser Zijlstra

2             Jelte-Jan Steensma en Heiko Zijlstra

Jeugd B

1             Riccardo Groen en RIxt v.d. Meer

2             Daan de Groot en Atze Schotanus

Jeugd C

Maud v.d. Meer

Marit Strikwerda

Dames A

1             Richtsje Zijlstra, Betty Reinsma, Jetske van ‘t Blik

2             Sandra Lettinga, Fransiska Mast, Wendy Koerts

Dames B

Winnaarsronde

1             Kathrien Zijlstra, Angelique Tuinman, Christina Boonstra

2             Janet de Jong, Ingrid Bosma, Jeanette Overwijk

3             Jildou de Witte, Anna Hooghiemster, Margreet de Vries

Verliezersronde

1             Rianne de Witte, Ant Oostra, Marrit Heida

2             Jildou v.d. Schaaf, Linda Gijsman, Chantal Keekstra

Heren A

1             Erwin Knol, Johan Arendz, Sander Oosterhaven

2             Sjoerd Boonstra, Wim de Wit, Keimpe Bakker

Heren B

Winnaarsronde

1             Wieke v.d. Akker, Durk ten Dam, Sippie Zijlstra

2             René Krist, Hendrik v.d. Veer, Taeke Westra

3             Martijn van Dijk, Thom-Ivar van Dijk, Hylke van Dijk

               Michel Geertsma, Erwin Swiersema, Arnold Swiersema

Verliezersronde

1             Sybren Visser, Sikke Visser, Jappie Dijkstra

2             Auke v.d. Meer, Johan v.d. Sluis, Durk Kooistra

Heren C

Winnaarsronde

1             Jeroen Bosma, Jochem van Kalsbeek, Jerom van Meinen

2             Michael Slof, Jelle v.d. Sluis, Gerard Lok

3             Frederik Streekstra, Jacob Bouma, Stefan Buikema

Verliezersronde

1             Gerrit Wijbenga, Wietze de Jong, Henk Strooisma

2             Egbert Rorije, Tjitte Brouwer, Harry Petter