Op 6 juli 2019 kaatsen de jeugd van federatie Mid-Fryslân ook dit jaar weer op De Oanrin. Er was weer ruime opgave, ook vanuit de federatie Wylde Walden waren er dit jaar weer kaatsers aanwezig. Vanuit Akkrum wisten Roy en Hedser de kransen in Akkrum te behouden. 

Foto's zijn te vinden onder het kopje "Foto's"

De prijzen werden als volgt verdeeld:

Jongens

1e prijs Hedser Zijlsra Akkrum2e prijs Folkert Boersma  Reduzum3e prijs Tjerk Kamsma Grou Meisjes1e prijs Jitse Kamsma Grou2e prijs Nora Zijlstra Reduzum2e prijs Anna Baukje Zijlstra Reduzum Schoolmeisjes1e prijs Ylse Zijlstra Reduzum2e prijs Marij Wiarda Raerd3e prijs Nine vd Meer Raerd Schooljongens1e prijs Kees Jan Bijlsma Grou2e prijs Tymo Duizendstra Raerd3e prijs Jurre de Vries Grou4e prijs Luca Wijngaard Mildam Welpen Meisjes1e prijs Rixt Punter Raerd2e prijs Janneke Nijman Reduzum2e prijs Eva Meijer Leeuwarden Welpen Jongens1e prijs Jesse Moos Reduzum1e prijs Rutger Hellinga Grou3e prijs Ytsen Taasebajof Jubbega Pupillen meisjes1e prijs Renske Wiarda Raerd2e prijs Brecht de Groot Raerd3e prijs Eke Westra Jubbega Pupillen jongens1e prijs Roy Bouknegt Akkrum2e prijs Jelte Hellinga Grou3e prijs Damian Koopmans Leeuwarden4e prijs Ate Westra Jubbega5e prijs Sylvan Verhoef Raerd