Koud! Dat was het meestgebruikte woord vrijdagavond tijdens de federatiewedstrijden in Akkrum. Na een paar heerlijke dagen daalde de temperatuur en woei er een koude stevige wind. De kaatsers en kaatsters hadden er waarschijnlijk minder last van dan het publiek. Er werd gekaatst door de schooljongens en schoolmeisjes en de jongens en de meisjes.

 

Schoolmeisjes

1e prijs: Raerd

Tara v.d. Meulen

Jildou Ekema

 

2e prijs: Grou

Anne R. Punter

Sinne v.d. Meer

Yeke Hoekstra

 

Schooljongens

1e prijs: Raerd

Redmer Veldhuis

Sander v.d. Velde

Jauke Sikkema

 

2e prijs: Grou 1

Tjardi Hoeksma

Stan v.d. Berg

Rinse J. de Groot

 

Meisjes

1e prijs: Grou 1

Ymkje Yntema

Aluca Bouma

 

Jongens

Winnaarsronde 1e prijs: Grou

Thomas Miedema

Werner Veenstra

 

Winnaarsronde 2e prijs: Reduzum 1

Hessel de Ree

Markus Heeringa

Bouke A. Boersma

 

Verliezersronde 1e prijs: Reduzum 2

Minze Klompmaker

Jorrit Sjoerdsma

Jelte Bokma