Op zondag 30 juni stond de traditionele Merkepartij weer op het programma. Dit jaar heeft werd er voor het eerst met de zachte bal gekaatst in de Heren C & D klasse en Dames C klasse, wat een hoop nieuwe parturen aantrok. Met een record opgave van 45 partuur bij de senioren en 10 veelal nieuwe jeugleden was het veld weer druk bezet. Met de harde wind was het soms lastig kaatsen, maar de zon had de overhand en al met al kijken we terug op een zeer geslaagde Merkepartij. 


De prijswinnaars:

Heren A klasse:

1e prijs: Hedser Zijlstra, Heiko Zijlstra, Jehannes Gietema

2e prijs: Sjoerd Boonstra, Keimpe Koldijk, Johan Binnema

3e prijs: Gauke Postma, Germ Postma, Erwin Knol

 

Heren B klasse:

1e prijs: Teo Welles, Aen-Age Jongbloed, Wim de Wit (Koning)

2e prijs: Johan Arendz, Harry Petter, Keimpe Bakker

3e prijs: Arnold Swiersema, Michel Geertsma, Gerard Lok

 

Heren C klasse:

1e prijs: Lennart Zijlstra, Rene Edelijn, Jochem van Kalsbeek

2e prijs: Marcel Mulder, Johannes de Vries, Michael Slof

3e prijs: Klaas Hallema, Marco van der Kooij, Willem Kraaij

 

Heren D klasse:

1e prijs: Gijsbert Gaarman, Johan Petter, Erwin Swiersema

2e prijs: Mats Goerres, Alexander Kneefel, Rimmer van der Heide

3e prijs: Geert Heerschop, Jorn Renema, Auke van der Meer

 

Dames A klasse:

1e prijs: Marit Tamminga, Ekelien Beimers, Wendy Koerts (Koningin)

2e prijs: Wieke Visser, Sandra Lettinga, Jildou Eelsingh

3e prijs: Femke van Huizen, Karin van Huizen, Kirsten Sinnema

 

Dames B klasse:

1e prijs: Marrit Heida, Miranda Waringa, Franciska Mast

2e prijs: Nynke Veldman, Willeke Postma, Hanneke van der Lei

3e prijs: Christina Boonstra, Petra Bos, Hiske Hartmans

 

Dames C klasse:

1e prijs: Sjarina Jonker, Jitcia Kamminga, Elisabeth Visser

2e prijs: Hendina de Jong, Joke Jager, Afelien de Vries

3e prijs: Jannie Meijer, Ramina Kneefel, Marrit van der Wal

 

Jeugd Meisjes

1e prijs: Hanna de Vries (Prinses)

2e prijs: Else de Wit

3e prijs: Linde de Wit

 

Jeugd Jongens

1e prijs: Jorrit Poortman (Prins)

2e prijs: Watse Hylke van der Gaast

3e prijs: Aaron Heerschop

 

 

De foto's van de prijswinnaars en de merkepartij staan in het fotoalbum.