Op 23 mei j.l. organiseerde de Pompebledden in Heerenveen de Dorpenpartij. Akkrum was met drie parturen vertegenwoordigd. In de A-klasse behaalden Sjoerd Boonstra, Jehannes Gietema en Gerard Lok de tweede plaats, in de B-klasse ging de tweede prijs naar Johan Arendz, Maurice Brenkman en Arnold Swiersema. Johan Binnema, Tamara Ziengs en Willem Ziengs vielen in de A-klasse net buiten de prijzen. Met dank aan de foto's van de Pompeblêdden.