Onder zomerse omstandigheden hield Us Keatsen een afdelingswedstrijd voor welpen meisjes en jongens. Een vlot verlopen wedsstrijd waarbij de laatste slag rond de klok van drie uur viel. Sportief, enthousiast en in rap tempo werd er door de jeugdige kaatsers gestreden om de dagprijzen. Sommige waren voor de eerste keer aanwezig op dit KNKB nivo, maar er was ook al iemand die zijn 5e krans mocht afhalen. Al met al een geslaagde kaatsdag.

 

1e prijs del welpen jongens

Stijn de Haas

Sido Palet

2 e prijs del welpen jongens

Frans Oosterbaan

Johan Klok

3e prijs del welpen jongens

Jelke Veldhuis

Douwe Wieling

 

1e prijs welpen jongens afd.

Folsgeare

2e prijs welpen jongens afd.

Arum

3e prijs welpen jongens afd.

Dronrijp

 

1e prijs welpen meisjes del

Lieke Tuinier

Marit Steinenga

2e prijs welpen meisjes del

Fenna Cuperus

Noelle Hiddinga

 

1e prijs meisjes welpen afd.

Lollum Waaxens

2e prijs meisjes welpen afd.

Dronrijp 1

3e prijs meisjes welpen afd.

Dronrijp 2