Op zondag 23 juni 2019 werd de eerste ledenpartij van 2019 georganiseerd. Met 18 man/vrouw op de lijst was de opkomst goed en het weer zat deze keer ook goed mee! Met een 30 graden was het erg warm en waren 3 omlopen kaatsen een slijtage slag. Er werd gekaatst in een individueel klassement en voor elke omloop werden nieuwe parturen geloot. De uiteindelijke verdeling van de 1e en 2e prijs werd gedaan op basis van wie de minste tegeneersten had.  

De prijswinnaars van de ledenpartij:

1e prijs: Christina Boonstra

2e prijs: Hedser Zijlstra

3e prijs: Johan Arendz 

De foto's van deze mooie zondagmiddag zijn te vinden bij foto's. 

De volgende ledenpartij is het pc-kafee ledenpartij, op de donderdagavond na de PC!