op zondag 4 juni stond de jaarlijkse KNKB wedstrijd van Us Keatsen weer op het programma. Dit jaar was dat de Meisjes Afdeling + opstap wedstrijd. 21 partuur waren aanwezig in Akkrum, wat voor een druk bezochte partij zorgde. 

 

De winnaars:

1e prijs: Bolsward: Noa Elzinga, Inge Blanke en Minke Tjalsma

2e prijs: Nijewier: Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema

3e prijs: Goënga Berber van der Goot,  Ilse Baanstra en Rigt van der Velde

 

Opstap: 

1e prijs: Martsen v/d Goot, Riki Koops en Hedwich Steigenga

2e prijs: Gerbrich Koster, Maud Scheffer en Rikst Mulder

 

De foto's staan in het fotoalbum