Op zondag 26 juni 2022 stond de Merkepartij weer op het programma. De laatste Merkepartij was alweer 3 jaar geleden, vanwege Corona. Als bestuur waren we weer blij dat de partij weer georganiseerd mocht worden. Met 8 volle lijsten bij de heren, dames en jeugd was de opgave weer groots. De partij werd onder mooie weersomstandigheden verkaatst en er waren een aantal spannende partijen bij. 

 

De prijswinnaars:


Heren


A klasse: 

 

1e prijs: Sippie Zijlstra, Hedser Zijlstra en Heiko Zijlstra

2e prijs: Gauke Postma, Germ Postma en Erwin Knol

3e prijs: Johan Binnema, Arnold Swiersema en Sybren Visser

 

B klasse:

 

1e prijs: Frans de Boer (Koning), Jan Sytsinga en Roy Bouknegt

2e prijs: Herman Gaarman, Mark Goerres en Sjouke Pieter Visser

3e prijs: Michel Geertsma, Elio Huisman en Gerard Lok

 

C klasse:

 

1e prijs: Henk Kroes, Arjen Jonker en Jacob Wiersma

2e prijs: Bauke Rinzema en Jens Tamminga

3e prijs: Philip Schippers, Klaas Groen en Luc Pen

 

D klasse:

 

1e prijs: Klaas Hallema, Marco van der Kooij en Willem Kraaij

2e prijs: Stefan Buikema, Taeke Westra en Frederik Streekstra

3e prijs: Amerens Steensma en Quinten Bonfrere

 

Dames

 

A klasse:

 

1e prijs: Richtsje Zijlstra, Wieke Visser en Hedwig Wiersma

2e prijs: Wendy Koerts, Marit Tamminga en Ekelien Beimers

3e prijs: Jildou Eelsingh, Sandra Lettinga en Jannie Meijer 

 

B klasse:

 

1e prijs: Jetske van 't Blik, Femke van Huizen en Karin van Huizen

2e prijs: Jildou de Witte, Rianne de Witte en Rixt Hijlkema

3e prijs: Ingrid Bosma, Janet de Jong en Ellen Ybema

 

C klasse:

1e prijs: Trea van der Kooij (Koningin), Elizabeth Visser en Jitcia Tamminga

2e prijs: Helena Pen, Gerda Dijkstra en Renske Streekstra

3e prijs: Fenna Hijlkema, Lotte Asberg en Demi Westra

 

Jeugd

 

1e prijs: Bas Bouknegt (Prins), Nynke Binnema en Marijke Wijma
2e prijs: Merle Gaarman, Ane-Egbert de Jong en Feline Sijperda
3e prijs: Lucas Pen, Alieke Wijma (Prinses) en Jordy Groen

 

De foto's van de Merkepartij en de prijswinnaars komen in het fotoalbum te staan.