Op donderdag 3 augustus 2023 stond de traditionele PC Kafee ledenpartij weer op de agenda. Tijdens deze partij, welke altijd de donderdag na de PC is, wordt er nagepraat over de PC en natuurlijk ook nog fanatiek gekaatst. Met 24 man/vrouw op de lijst, was er weer voldoende animo. Er werd in twee poules gekaatst, omdat we in de avond kaatsen en dit beperkt wordt tot maximaal 3 keer kaatsen, voordat het donker is. 

 

De prijswinnaars:

 

1e prijs:

Heiko Zijlstra & Roy Bouknegt

Gerard Lok & Jildou Eelsingh

 

2e prijs:

Arnold Swiersema & Jan Heida

Piter Vellinga & Wendy Koerts

 

3e prijs:

Johannes de Vries & Erwin Knol 

Sippie Zijlstra, Jacob Wiersma & Sandra Lettinga

 

De foto's van de prijswinnaars staan in het fotoalbum.