Het was een geweldige dag, 26 juni 2016! Er kaatsten 33 kaatsers bij de jeugd en 141 bij de senioren. De jeugd kwam uit in vier klassen, de dames in drie klassen en de heren in vier klassen.
De kranswinnaars bij de jeugd kregen een prachtig t-shirt ter herinnering aan de wedstrijd en er werd een wisselprijs uitgereikt aan de beste jongen en het beste meisje van de jeugdcategorieën.
's Avonds in de tent werden ook bij de senioren de t-shirts, de koningsprijs en koninginneprijs uitgereikt.

 

Jeugd 1

1 Lutsen Durkstra (prins) en Jelmer van der Weide

2 Bart van der Meer en Ane-Egbert de Jong

 

Jeugd 2

1 June Welles en Djurre Bos

2 Maud van der Meer en Gerben Hannema

 

Jeugd 3

1 Rixt van der Meer (prinses) en Riccardo Groen

2 Marit Strikwerda en Dries Nagel

 

Jeugd 4

1 Hedser Zijlstra en Jelte Jan Steensma

2 Heiko Zijlstra en Marit Tamminga

 

Dames A

1 Marijke Veldman, Andrea Bult, Anneke Veldman

2 Sandra Lettinga, Fransiska Mast, Marrit Heida

 

Dames B

1 Doutsen Brouwer, Femke van Huizen, Karin van Huizen (koningin)

2 Jeanette Overwijk, Ingrid Bosma, Janet de Jong

 

Dames C

1 Jannie Castelein, Marrit Postma, Jolanda v.d. Meer

2 Lesina Durkstra, Marlies Anker, Dieneke Weerstra

 

Heren A

1 Johan Binnema, Tamara Ziengs, Maurice Brenkman

2 Freddy Beimers, Andre Nutterts, Sjoerd Boonstra

 

Heren B

1 Gerard Lok (koning), Johan Arendz, Sander Oosterhaven

2 Jeroen Bosma, Redmar Severein, René Edelijn

3 Wim de Wit, Sjouke Visser, Egbert Keizer

 

Heren C

Winnaarsronde

1 Teo Welles, Douwe de Jong, Aen-Age Jongbloed

2 Mark Goerres, Sandra Siebenga, Bertus Siebenga

3 Bauke Grossoo, Hans Bos, Durk Schouwstra

 

Verliezersronde

1 Arnold Jonker, Arjen Jonker, Henk Kroes

2 Klaas Riemersma, Jeanette Keulen, Sjoerd Lobrecht

 

Heren D

Winaarsronde

1 Sjoerd Hijlkema, Henk Hylkema, Ingrid Russchen

2 Michael Slof, Jelle v.d. Sluis, Marcel Mulder

3 Stefan Buikema, Frederik Streekstra, Renske Streekstra

 

Verliezersronde

1 Siem Edelijn, Gijsbert Gaarman, Koen Langedijk

2 Egbert Rorije, Tjitte Brouwer, Harry Petter