Geslaagde vrije formatie wedstrijd voor de meisjes in Akkrum, met 8 partuur op de lijst.
De winnaars waren Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra, in de finale werden Rixt Keuning, Marije Jonker en Mintje Meintema met 5-3 6-6 verslagen. Een verdiende winnaar met maar slecht 5 tegeneersten in 3 partijen.
In de verliezerronde bleken Leentsje Bootsma, Jildou Jansen en Ineke van der Ploeg de sterksten. In een spannende partij werden Sanne Hijlkema, Lotte Delgrosso en Marij Hellinga op 5-5 6-0 verslagen.
Bijzondere dank voor clubscheidsrechter Klaas Hijlkema