Op een zonnige middag, waarbij de wind voor verkoeling zorgde, kaatsten 49 deelnemers uit de federatie Mid-Fryslân op De Oanrin. Daarnaast was er nog een kaatser uit Menameradiel en een uit Littenseradiel. Door afgelastingen in hun federaties konden zij daar niet kaatsen en namen zij aan onze wedstrijd deel.

Foto's zijn te vinden onder het kopje "Foto's"

De prijzen werden als volgt verdeeld:

Welpen jongens en meisjes

1             Jesse Vrieswijk (Swichum) en Brecht de Wal (Grou)

2             Jurre Duizendstra (Raerd) en Sjoerd Mulder (Wytgaard)

3             Roy Bouknegt (Akkrum) en Deyan Groen (Leeuwarden)

 

Pupillen jongens

1             Roemer de Boer (Himpens) en Bauke Hallema (Grou)

2             Tymo Duizendstra (Raerd) en Lars Tijssen (Reduzum)

 

Schooljongens

1             Jitze Miedema (Reduzum) en Heiko Zijlstra (Akkrum)

2             Sido Harkema (Grou) en Tomas Hofstra (Grou)

 

Schoolmeisjes

1             Sigrid Timersma (Raerd) en Nynke van der Velde (Raerd)

2             Janna Posthumus (Jirnsum) en Janna Veldhuis (Raerd)

 

Jongens

1             Hedser Zijlstra (Akkrum)

2             Jorrit Haarsma (Grou)

 

Meisjes

1             Rixt de Vries (Grou)

2             Nynke Boersma (Friens)