Het is donderdag 16de augustus nog een spannende dag voor het dames kaatsen. Wie gaat zich als laatste formatie plaatsen voor de 42ste Froulju’s P.C. op woensdag 22 augustus aanstaande in Weidum. De nummers 12 t/m 15 gingen strijden om het 12de en laatste ticket.

Kaatsveld “De Oanrin” vormde op deze middag het decor. De dames waren te gast bij kaatsvereniging “Us Keatsen”. De leiding was deze middag in handen van scheidsrechter Jenco Sieperda. Even voor de klok van 17:00 mochten de dames zelf hun lot trekken.

Anne Berber Zeinstra – Nicole Hempenius

De formatie van Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers zou het opgaan nemen tegen het partuur van Nicole Hempenius, Anke Winkel en Simona Kootstra. Het eerst bordje in deze eerste partij van deze keatsoff komt in handen van de formatie van Anne Berber als de opgeslagen bal van Nicole niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 6-4. Via een 2de zeer snel verkaatst eerst weet Anne Berber samen met Lotte en Jildou de voorsprong te verdubbelen door goed werk vanuit het voorperk van Lotte zij weet de kaats te passeren op de 1-0 6-2 en weet daarmee hun 2de bordje te verzilveren. Wat Nicole, Anke en Simona ook proberen niets lijkt het tij te kunnen keren want het verschil loopt vervolgens verder op als ditmaal de opgeslagen bal van Nicole te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 2-0 6-2 waardoor het verschil al op loopt naar de 3 eersten. De formatie van Anne Berber heeft de touwtjes stevig in handen en weet zelfs voor de 4de keer op rij het bordje naar zich toe te trekken als ditmaal Anne Berber een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anke en Simona op de 3-0 6-4. Even lijkt de strijd vervolgens als nog op gang te komen wanneer Nicole samen met Anke en Simona een 2-6 voorsprong weten te nemen. Zij slagen er echter niet in om dit om te zetten in een eerst en zien het partuur van Anne Berber langszij komen op de 6-6 en als Jildou dan op de goede plek staat op het juiste moment en de bal tot in het perk weet te retourneren komen zij als eerste op de 5 bordjes. Zij geven dit ook niet meer uit handen en weten de finale van deze keatsoff veilig te stellen als de opgeslagen bal van Nicole buiten het perk beland op de 5-0 6-4.

 

Nelie Steenstra – Annet de Haan

De strijd om het 2de plekje in de finale van deze keatsoff op de donderdag middag in Akkrum gaat tussen Nelie Steenstra die samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga een formatie vormt en het partuur van Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot. Het werd een spannende strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om de winst veilig te stellen ze waren ook zeer aan elkaar gewaagt. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor gelijk het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moest worden. Met een prachtige bovenslag weet Marije hun partuur aan de leiding te zetten in deze partij. Nelie en haar maten lijken vervolgens de voorsprong uit te bouwen als zij weer een 6-2 voorsprong weten te nemen in het 2de eerst maar zij weten dit niet vast te houden zodat er voor de 2de keer op rij een beslissing valt op de 6-6. Het is Hester die de beide parturen weer op gelijke hoogte weet te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-6. De formatie van Annet lijkt vervolgens de partij even naar zich toe te trekken als zij de leiding over weten te nemen door goed werk van Annet zelf zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-1 4-6. Er blijft vervolgens veel spanning in de verkaatste eersten want voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten verschijnt de 6-6 aan de telegraaf en als de opgeslagen bal van Annet niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland  komt het partuur van Nelie weer langszij op de 2-2. Zo blijft het stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Strijd is er volop want er wordt fel geknokt voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat leid zelfs voor de 4de keer in deze wedstrijd naar de 6-6. Als ditmaal Nelie de bal niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten het perk beland neemt Annet met haar maten weer even de toutjes in handen. Zij weten als eerste het 3de bordje daarmee te bemachtigen. De formatie van Nelie probeert door omzettingen aan de opslag het tij te keren in hun voordeel en dat lijkt goed uit te pakken want het is Marije die de bal naar het perk mag sturen op de 2-3 6-4 en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Hester en Hendrieke de bal niet kunnen verwerken en deze blijft zitten keert de balans terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Als Nelie in een snel verkaatst eerst de bal naar het perk mag sturen en zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-0 nemen zij de leiding over in de wedstrijd. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe en blijven ook gelijke tred houden want door goed opslag werk van Annet zij weet Sigrid tot een kwaadslag te dwingen op de 4-3 0-6 keert de balans voor de 4de keer terug in de wedstrijd. Even lijkt het er op dat Annet, Hester en Hendrieke de winst binnen handbereik hebben als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken door goed werk van Hendrieke zij weet de kaats te passeren op de 4-4 2-6. Zij slagen er echter niet in om de winst binnen te halen en zien Nelie, Sigrid en Marije langszij komen op de 5-5 door weer goed opslag werk van Marije zij weet een zitbal te plaatsen op de 4-5 6-2. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale van deze keatsoff gaat is het de formatie van Nelie of die van Annet. Het gaat dan snel in het laatste eerst via een kwaadopslag, buiten en voorslag aan de zijde van partuur Nelie komt het partuur van Annet op wedstrijd punt namelijk 5-5 0-6 en het is Hester die hun naar de finale van deze keatsoff loodst als zij de bal voor de kaats weet te keren.

 

Anne Berber Zeinstra – Annet de Haan

In de finale van de keatsoff  in de strijd om het allerlaatste ticket voor de 42ste Froulju’s P.C. in Weidum staat op kaatsveld “De Oanrin”op deze donderdag de 16de augustus Anne Berber Zeinstra samen met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers tegenover het partuur van Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot. Het is een strijd om alles of niets de verliezer staat na deze finale met lege handen. Het beloofde weer een prachtige strijd te gaan worden want het allereerste bordje dient wederom op de 6-6 te worden beslist. Het is Lotte die het bordje weet binnen te slepen als zij de boven weet te vinden en daarmee nemen zij de leiding in deze finale. Annet en haar maten proberen gelijk aan te klampen maar zien de achterstand gelijk verder oplopen wanneer voor de 2de keer Lotte goed onder de bal weet te stappen en deze weer richting de boven doet vliegen als Hendrieke er niet bij kan komen op de 1-0 6-4 loopt het verschil al op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten valt de beslissing pas op de 6-6 en is het ditmaal goed opslag werk van Annet die er voorzorgt dat Jildou de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad vliegt en daarmee keert de spanning terug in de partij. Strijd is er in deze finale wederom volop en beide parturen zijn ook nu weer zeer aan elkaar gewaagt waardoor met regelmaat de 6-6 verschijnt zo ook nu weer. Als ditmaal Annet er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen loopt partuur Anne Berber uit naar een 3-1 voorsprong. Via een snel verkaatst eerst weet Annet als nog met Hester en Hendrieke de aansluiting te herstellen als ditmaal Hester de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-1 0-6. De telegraaf keert echter niet weer terug in evenwicht want Anne Berber weet met haar maten de voorsprong in handen te houden en zelfs uit te breiden door een prachtige bovenslag van Lotte op de 3-2 6-4. Annet weigert samen met Hester en Hendrieke de strijd op te geven en weten zelfs in het 7de eerst een 4-6 voorsprong te nemen maar door een kwaadslag van Hendrieke moet uiteindelijk ook dit eerst beslist worden op de 6-6 en is het Jildou die met een prachtige uithaal vanuit het achter perk hun 5de eerst weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden. Annet, Hester en Hendrieke proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk hun meerdere er kennen in de formatie van Anne Berber Zeinstra. Zij winnen de keatsoff met 5-2 6-2 als de opgeslagen bal van Annet te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. Anne Berber, Lotte en Jildou plaatsen zich daarmee als laatste voor de 42ste Froulju’s P.C. in Weidum. Zo staan er drie zussen verdeeld over drie verschillende parturen op de Froulju’s P.C. Anne Berber, Hiske en Marrit Zeinstra.

 

Uitslag Keatsoff Akkrum:

Anne Berber Zeinstra                                         Leeuwarden

Lotte Delgrosso                                                  Marsum

Jildou Felkers                                                      Berltsum

 

Verslag: Henk Hempenius