Op donderdag 2 augustus stond de PC kafee ledenpartij op het programma. Er werd door 18 kaatsers onder warme omstandigheden, fanatiek, in 2 omlopen gekaatst. De laatste ballen waren bijna niet meer te volgen, door de invallende duisternis.

 

De prijzen zijn als volgt verdeeld:

1 Arnold Swiersema, Wieke Visser, Johannes de Vries

2 Sjoerd Boonstra, Marit Tamminga, Kathrien Zijlstra

3 Erwin Knol, Jitske Jukema, Henk Kroes

 

De foto's zijn te vinden onder het kopje "foto's"