Op zondag 24 juni 2018 vond de jaarlijkse merkepartij plaats. Ondanks de iets mindere weer omstandigheden, kunnen we van een erg geslaagde dag spreken. We willen alle vrijwilligers en kaatsers via deze weg bedanken. De foto's van die dag staan op de site onder 'Foto's'.

 

De uitslagen:

 

Jeugd 1

1 Heiko Zijlstra (Prins)

2 Allard van der Heide

 

Jeugd 2

1 Roy Bouknegt, Janneke Hallema (Prinses) 

2 Maud van der Meer, Steffen Rorije

Jeugd 3

1 Tygo Arendz

2 Maeike Snoek

 

Dames B

1 Kathrien Zijlstra, Angelique Tuinman, Christina Boonstra

2 Karin van Huizen, Jiska Blaakmeer, Femke van Huizen

3 Gerda Dijkstra, Helena Pen, Renske Streekstra

 

Dames A

1 Ekelien Steensma, Wieke Visser (Koningin), Wendy Bouknegt

2 Richtsje Zijlstra, Jetske van 't Blik, Sigrid Sybesma 

3 Bonny de Vries, Ramona Koning, Nynke Veldman

 

Heren D

1 Klaas Groen, Philip Schippers en Luc Pen

2 Sjoerd Schotanus, Marco van der Kooi, Chris van der Brink

3 Teake Westra, Stefan Buikema, Frederik Streekstra

 

Heren C

1 Johan van der Sluis, Durk Kooistra, Auke van der Meer

2 Keimpe Bakker, Johan Petter, Jorn Renema

3 Henk Kroes, Lolke Dokkum, Wietze de Jong

 

Heren B

1 Edser Heida (Koning), Jelmer de Jong, Lisanne van 't Blik

2 Sippie Zijlstra, Hedser Zijlstra, Gauke Broekens

3 Wim de Wit, Sjouke Visser, Egbert Keizer

 

Heren A

1 Andre Nutterts, Freddy Beimers, Sjoerd Boonstra

2 Hielke Hijlkema, Bouwe de Boer en Tjerk Sinnema

3 Gauke Postma, Germ Postma, Erwin Knol