Uit een mooie lijst van 16 paruren op de jongens vrije formatie wedstrijd in Akkrum werd het partuur van Roel Pieter de Jong, Dirjan Bouma en Marco de Groot de verdiende winnaar. In de finale Wiebe Dijkstra, Nick Leistra en Kevin Jordi Hiemstra niet tegen de winnaars opgewassen ; 5-2 6-2. Derde prijzen waren er voor het partuur van Gerrit Winkel, Mark Jan Ykema en het partuur Tycho de Groot , Djurre Seerden en Klaas Pier Folkertsma.
De verliezersronde was een prooi voor Jouke Vlasbloem, in 1e instantie bijgestaan door zijn maat Pieter Sijtsma die door een ongelukkige blessure de strijd moest staken. Zijn vervanger was Laas Pieter van Straaten. Op 5-1 6-4 werd de finale gewonnen tegen Auke Boomsma, Rykhelt Smink en Jelmer Plantenga.