Het zonnetje was er helaas niet blij, maar het bleef ('s middags) gelukkig droog. Op zaterdag 12 september j.l. vond onze jaarlijkse slotdag plaats. Er was weer pearkekeatsen voor senioren en jeugdleden, met na afloop een bbq.

Bij de jeugd deden 26 kinderen mee. We hadden 16 pearkes, met 8 in de wedstrijd- en 8 in de recreatieklasse. Bij de wedstrijdklasse deden er zelfs nog twee topkaatsers mee: Thomas van Zuiden, PC-winnaar én koning in 2012 en Aukje van Kuiken, PC-winnares én koningin in datzelfde jaar. Geweldig dat beide kaatsers hun medewerking verleenden aan onze slotdag! 

Jeugd groep 1:

1 Hedser Zijlstra en Aiso Gietema

2 Jesse Bos en Carlo Pont

Jeugd groep 2:

1 Marit Strikwerda en Atse Schotanus

2 Jildou Schotanus en Maud v.d. Meer

Jeugd groep 3:

1 Roy Bouknegt en Janneke Hallema

2 Djurre Bos en Lutsen Durkstra

Wedstrijdklasse:

1 Tamara Ziengs en Johan Binnema

2 Angelique Tuinman en Thomas van Zuiden

Recreatieklasse:

1 Helena Pen en Sippie Zijlstra

2 Jeanette Overwijk en Leo Weidenaar