Nog een paar weken en de Akkrumer Merke staat weer voor de deur! Us keatsen geeft je weer de mogelijkheid om de basisvaardigheden van het kaatsen op te doen. Op vier donderdagen in juni stomen we je weer klaar voor de merkepartij. De afgelopen jaren heeft bewezen dat deze trainingen de nodige successen opleveren!  
 
Ook dit jaar verzorgd Maurice Brenkman de trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Een Aanmelding vooraf is niet nodig. 

 

1, 8, 15 en 22 juni van 18.30 tot 19:30 uur op De Oanrin, het kaatsveld in Akkrum achter de brede school. Na de tijd bestaat de mogelijkheid om ook aan te sluiten bij het competitiekaatsen van Us Keatsen.