Op 26 juni 2022 staat de Merkepartij weer op het programma. Na 2 jaar Corona waarin we geen Merkepartij hebben kunnen én mogen organiseren, zijn we weer blij dat het weer mag! 

 

Senioren:
Start 10:00 uur
Inleg: € 5,00 p.p.
Opgave per partuur

Jeugd:
Start 13:00 uur
Geen inleg
opgave individueel


Opgave via info@uskeatsen.nl, of bij één van de bestuursleden t/m donderdag 23 juni 2022.