De Akkrumer Merke staat weer voor de deur! Het wordt na 2 jaar corona weer tijd om de basisvaardigheden van het kaatsen op te doen. Op vier donderdagen in juni stomen we je weer klaar voor de merkepartij. De afgelopen jaren heeft bewezen dat deze trainingen de nodige successen opleveren!  
 
Anders dan vorige jaren verzorgd Maurice Brenkman dit jaar deze trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Een Aanmelding vooraf is niet nodig. 

 

2, 9, 16 en 23 juni van 18.30 tot 19:30 uur op De Oanrin, het kaatsveld in Akkrum achter de brede school. Na de tijd bestaat de mogelijkheid om ook aan te sluiten bij het competitiekaatsen van Us Keatsen.