Vanaf februari was ook de jeugd weer actief in de Utingeradeelhal. Tien enthousiaste kaatsers werden getraind door Wieke Visser en Hedser Zijlstra. Als afsluiting van het zaalseizoen was er een wedstrijd kinnball onder leiding van Maurice Brenkman en daarna zaalkaatsen. Die wedstrijd werd door Jelte Jan Steensma gewonnen en de aanmoedigingsprijs was voor Ane-Egbert de Jong. Na het kaatsen was er patat met een snack.