Kaatsvrienden, kaatsvriendinnen,

Het 100-jarige jubileumjaar 2016 loopt naar het einde met nog de gezellige dagen rond kerst en oud en nieuw voor de boeg.

Vanaf vrijdag 6 januari 2017 is de sporthal iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur beschikbaar voor ieder lid -vanaf de categorie jongens/ meisjes - van Us Keatsen om mee te doen aan het zaalkaatsen. Wij vragen hierbij de medewerking om je op te geven voor het zaalkaatsen in de periode van 6 januari 2017 tot en met 31 maart 2017.

Wij nodigen alle leden uit om zich voor het zaalkaatsen op te geven met behulp van het onderstaande formulier. De opgave kan tot en met 21 december 2014 door de opgave te doen via info@uskeatsen.nl of door persoonlijk in te leveren bij Jan Jonkman of Jan Heida.

Het jubileumjaar is een zeer succesvol jaar geweest. Goede deelname aan de veldcompetitie, ledenwedstrijden, merkepartij, jubileumpartij en slotdag.

De basis van het kaatsen wordt gelegd door mee te doen aan het zaalkaatsen. Kaatsen in de sporthal tijdens de wintermaanden is een aangenaam, succesvol, sociaal en actief bezig zijn voor een relatief laag bedrag van € 2,00. Dit bedrag hanteren we al vele jaren.

Geef je massaal op voor 21 december 2016 zodat de kommissie een goede indeling kan maken. Iedere vrijdag kunnen er maximaal 18 kaats(t)ers in de sporthal aan het kaatsen zijn en we hopen dat het ons lukt om dit aantal te krijgen. De indeling voor de maand januari 2017 is voor 31 december 2016 bekend.

Sealkeatsen: net stinne mar der hinne.