Op 1 juni 2019 werd de jaarlijkse dorpenpartij weer georganiseerd in Heerenveen. Deze partij is onderdeel van de Wylde Walden federatie. Een aantal leden van Us Keatsen deden mee aan deze partij. 

In de dames klasse wisten Wendy Koerts en Marit Tamminga de krans te winnen, samen met een maat uit Littens.

Bij de heren wist het partuur Arnold Swiersema, Edser Heida en Johan Rorije (allen Akkrum) de derde prijs te winnen en Frans de Boer wist met een gemengd partuur uit Akkrum en Joure de tweede prijs in de B klasse te winnen. 

Gefeliciteerd allen!