Woensdag 8 augustus wordt in Wommels de 116e Freulepartij verkaatst. Dit jaar staat er weer een partuur uit Akkrum op de lijst, bestaande uit Hedser Zijlstra, Heiko Zijlstra en Jelte Jan Steensma en coach Maurice Brenkman. In de loting zijn ze als partuur 49 op de lijst gekomen en kaatsen de eerste omloop tegen partuur 50 Workum.

In 2014 was Akkrum voor het laatst aanwezig op de freule en met het partuur Jehannes, Edser en Arjan.

We wensen Hedser, Heiko en Jelte Jan heel veel plezier en succes toe woensdag!