De Akkrumer Merke staat weer voor de deur! Op vier donderdagen in juni stomen we je weer klaar voor de merkepartij. De afgelopen jaren heeft bewezen dat deze trainingen de nodige successen opleveren.  
 
Net als voorgaande jaren verzorgt Bouwe de Boer deze trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

6, 13, 20, 27 juni van 19.00 tot 20.00 uur op De Oanrin, kaatsveld in Akkrum.