Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft vanmorgen op het gemeentehuis in Heerenveen een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan onze eigen Anne Sijbesma. Hij is daarmee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor onze vereniging heeft hij veel betekend: hij was 31 jaar lang bestuurslid van Us Keatsen. Hij wist de vereniging in moeilijke tijden overeind te houden en werd in 1991, bij zijn aftreden uit het bestuur, dan ook benoemd tot erelid. Maar niet alleen op kaatsgebied was Anne Sijbesma van grote waarde. Ook was hij jarenlang scheidsrechter bij de Voetbalvereniging Akkrum en bij AVC’69 en organiseerde hij toernooien en competities bij de Tennisvereniging Akkrum. Daarnaast was hij bestuurslid en wedstrijdleider bij Bridgeclub Akkrum en beheerde hij de penningen van de biljartclub die in Leppehiem actief is. Daarmee  is Anne Sijbesma ‘in gouden man foar ús doarp’ en is de koninklijke onderscheiding dan ook zeer verdiend. Wij feliciteren Anne Sijbesma met deze bijzondere blijk van waardering.