De belangrijkste kaatswedstrijd voor de dames in de hoofdklasse, de Dames-PC, wordt op woensdag 22 augustus 2018 in Weidum gehouden. De laatste krachtmeting voor die wedstrijd vindt op zondag 19 augustus vanaf 11.00 uur plaats op het kaatsveld De Oanrin in Akkrum. Dit jaar wordt deze generale voor de 19e keer gehouden. De toegang is, zoals altijd, gratis. Op donderdag 16 augustus vanaf 17.00 uur kaatsen vier parturen in Akkrum de keats-off. Hier kan het laatste ticket voor de Dames-PC worden behaald. Ook die wedstrijd is gratis toegankelijk.

 

Op de foto de winnaressen van de Generale Dames-PC 2017