Met ingang van het seizoen 2016 beschikt kaatsvereniging Us Keatsen over een viertal kaatswanten voor de jeugd. Deze wanten zijn gemaakt door de geregistreerde wantenmaker Cornelis Terpstra uit Bitgummole.

Onze vereniging heeft de wanten aangeschaft om het kaatsen nog toegankelijker te maken: het aanschaffen van een nieuwe want brengt namelijk hoge kosten met zich mee.  Met deze goede wanten kunnen de jeugdleden lekker kaatsen en hebben ze de tijd om de aanschaf van een eigen want te overwegen. Zo komen ouders niet onmiddellijk voor hoge kosten te staan.

We hebben op dit moment vier kaatswanten te huur voor de jeugd. We hebben twee voor de jongste jeugd en twee voor de wat oudere jeugd. Voor dit seizoen zijn alle vier wanten al verhuurd.