Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover: de Akkrumer Merke! Op vier donderdagen in juni kun je je de basis van het kaatsen eigen maken of je techniek weer wat ophalen. Net als voorgaande jaren verzorgt Bouwe de Boer, kaatstrainer in de dameshoofdklasse, deze trainingen als voorbereiding op het merkekeatsen. Aanmelding vooraf is niet nodig.

 

1, 8, 15, 22 juni van 19.00 tot 20.00 uur op De Oanrin, kaatsveld in Akkrum.