Johan en Tamara stoppen als trainers van Us Keatsen Akkrum. Op de algemene ledenvergadering zijn ze namens het bestuur en de aanwezige leden bedankt voor hun jarenlange inzet voor Us Keatsen. 

Op de foto overhandigd Bart Dikkerboom een bos bloemen en een cadeabon aan Johan. 

Wij hopen Johan en Tamara nog vaak terug te zien op "De Oanrin"!