Onze vereniging heeft een nieuwe hoofdsponsor: bakker Marten Boonstra. Op 24 maart j.l. tekenden Marten Boonstra en voorzitter Bart Dikkerboom de overeenkomst, waarmee de bakker zich voor vijf jaar als hoofdsponsor aan onze vereniging verbindt. Het bestuur is erg blij met de nieuwe hoofdsponsor en hoopt op een prettige samenwerking.

 

Op de foto Bart Dikkerboom, Arnold Swiersema, Marten Boonstra, Jeanette Overwijk (sponsorcommissie) en Marrit Heida (sponsorcommissie)