Het was een prachtige zonnige dag die zesde augustus in 2014. Met een enthousiaste groep liefhebbers wilden we getuige zijn van het optreden van het veelbelovende Akkrumer partuur tijdens dé wedstrijd, de Freule. Het werd een superdag! In de eerste omloop won het partuur van Akkrum van Schettens/Longerhouw met 5-1, 6-6. Ach ja, we hadden ook niet anders verwacht. In de tweede omloop moesten de jongens tegen Anjum en ook deze wedstrijd werd gewonnen: 5-4, 6-6. Na deze twee overwinningen verhuisde het partuur naar het hoofdveld. Wij als fans kochten daar opnieuw kaartjes om ook hier goed zicht te hebben. Daar was Menaldum de tegenstander; het zou nu wat moeilijker worden. Na een 2-0 achterstand werd het 2-2 en vervolgens stonden Arjan, Edser en Jehannes met 5-3 achter. Bij deze achterstand moest er natuurlijk wat gebeuren en dat gebeurde ook. Door goed kaatsen van Arjan en Edser en fantastische opslagen van Jehannes kwam het partuur terug in de wedstrijd. Wij joelden en schreeuwden bij elk punt of goede actie (niet altijd tot genoegen van de mensen die vlak bij ons zaten) en zagen de jongens uiteindelijk Menaldum inhalen. Het werd een fantastische wedstrijd, die uiteindelijk met 5-5, 6-4 werd gewonnen. Wij waren uitgelaten: dit kon nu al niet meer stuk. De wedstrijd tegen Sint Jacobiparochie zou een lastige worden, maar in ons enthousiasme zagen wij onze jongens al in de koets door Wommels rijden. Helaas werd het hun laatste wedstrijd van de dag. Onze jongens verloren met 3-5, 6-6. Maar natuurlijk waren wij supertrots en blij met dit resultaat. Arjan, Edser en Jehannes, bedankt voor deze mooie dag!