Kaatsvereniging Us Keatsen

Bestuur

 1. Bart Dikkerboom

  Bart Dikkerboom

  functie: Voorzitter

 2. René van der Meer

  René van der Meer

  functie: Penningmeester

 3. Arnold Swiersema

  Arnold Swiersema

  functie: Algemeen lid

 4. Gerard Lok

  Gerard Lok

  functie: Secretaris

 5. Wieke Visser - van den Akker

  Wieke Visser - van den Akker

  functie: Jeugdcommissie en trainers

 6. Kathrien Zijlstra

  Kathrien Zijlstra

  functie: Algemeen bestuurslid

Commissies

Voor ondersteunde taken zijn de onderstaande commissies werkzaam

Contactpersoon Federatie

 • Bart Dikkerboom

Douwe-Beimers-straatkaatscommissie

 • Herman Gaarman
 • Sjoerd Boonstra
 • Erwin Knol
 • André Nutterts
 • Gauke Postma
 • Germ Postma

Jeugdcommissie

 • Johan Rorije
 • Wieke Visser - van den Akker

Jubileumcommissie

Kantinecommissie

 • Jan Steensma
 • Anke Steensma

Sponsorzaken

 • Marrit Heida sponsorcommissie@uskeatsen.nl
 • Jeanette Overwijk sponsorcommissie@uskeatsen.nl
 • Arnold Swiersema

Trainers

 • Gerard Tamminga
 • Sjoerd Boonstra
 • Maurice Brenkman
 • Hedser Zijlstra
 • Wieke Visser - van den Akker

Veldcompetitiecommissie

 • Gerard Lok

Zaalkaatscommissie

 • Johan Rorije